Счетоводни Услуги

Счетоводни услуги в София на топ цени

Най-добрите счетоводни услуги в София и цяла България на едно място.

📋 Счетоводни услугиАбонаментно счетоводно обслужване, годишно приключване, счетоводни консултации и други услуги
💳 Абонаментни пакетиМесечни, годишни и еднократни пакети за счетоводни услуги
🌐 Онлайн счетоводни услугиПредлагаме изцяло онлайн счетоводно обслужване с облачни решения
📍 Счетоводни услуги в СофияРазполагаме с офис в София, но работим и дистанционни с клиенти извън столицата

Защо са ни необходими счетоводни услуги?

Счетоводни Услуги

Без значение дали тепърва ви предстои да стартирате търговка дейност и да регистрирате фирма или вече имате учредено дружество, то вие имате нужда от счетоводни услуги и фирма, която да обслужва счетоводно вашето предприятие.

По законите на Република България всяко едно юридическо лице (ЮЛ) трябва да води счетоводна отчетност за дейността, която извършва. Няма изисквания кой трябва да води отчетността, но тя трябва да се подчинява на редица законови и нормативни уредби. Следователно трябва да се спазват счетоводни стандарти, норми, изисквания, документация и отчетност.

Това от своя страна изправя собствениците на бизнес пред дилема дали да наемат специално обучен човек под формата на счетоводител или да се обърнат към външна счетоводна фирма тип счетоводна къща, която да им води счетоводното обслужване.

За собствениците на малки и/или стартиращи фирми е финансово рентабилно да ползват външни счетоводни услуги вместо да наемат счетоводител, защото разходите им биха били в пъти по-ниски.

Именно поради тази причина повечето собственици на фирми предпочитат да делегират това задължение на външни фирми, които са специализирани в счетоводните услуги вместо да обучават своите служители или да наемат счетоводители.

Фирмите, предлагащи счетоводни услуги, работят предимно с два основни модела на ценообразуване. Единият е месечен абонамент, при който се заплаща фиксирана или плаваща сума, която е предварително дефинирана по определени критерии. Другият метод е заплащане за еднократно приключване на счетоводната година, познато още като годишно счетоводно приключване или заплащане само за определени, извършени еднократно счетоводни услуги.

В интернет има множество счетоводни къщи и счетоводни кантори, които предлагат своите услуги, но е много трудно да намерите коректна и отговорна фирма. Рисковете да попаднете на некомпетентни счетоводители, които могат да навредят на Вашия бизнес са големи. Именно поради тази причина трябва да избирате много внимателно.

Компоненти, влияещи върху цените на счетоводните услуги

Ние от „Счетоводни Услуги“ имаме богата квалификация и дългогодишен опит във воденето на счетоводство, следователно в предлагането на счетоводни услуги. Цените на предлаганите от нас услуги са ясни и прозрачни и зависят от редица компоненти като:

 • Каква е дейността на фирмата (търговия, услуги, производство, строителство и т.н.)
 • Вида на фирмата / дружеството – дали става въпрос за ООД / ЕООД, АД / ЕАД, ЕТ, НПО, КД, СД, сдружение с идеална цел (нестопанска цел) и т.н.
 • Дали дружеството / фирмата извършва дейност само на територията на Република България.
 • Дали дружеството / фирмата извършва дейност извън пределите на България, но само в рамките на Европейския съюз.
 • Дали дружеството / фирмата извършва дейност с трети страни, които не се намират на територията на Европейския съюз и Европейската икономическа зона / пространство.
 • Дали дружеството / фирмата се занимава с внос и износ на стоки от / към страни различни от Р. България.
 • Дали фирмата има регистрация по ДДС.
 • Брой служители, които се осигуряват в дружеството.
 • Брой банкови и счетоводни документи, които ще се обработват месечно.
 • С колко обекта разполага фирмата като търговки помещения (магазини), складове, офиси и т.н.
 • Складови наличности.

Всички тези компоненти участват в ценообразуването и формирането на крайна цена за предлаганите от нас счетоводни услуги. Поради наличието на толкова много компоненти ние разполагаме с калкулатор, чрез който след въвеждане на необходимата информация би могло да бъде изчислено колко би била нашата тарифа за счетоводно обслужване на дадена фирма. Ние предлагаме едни от най-достъпните цени на счетоводни услуги не само в София, но и в цялата страна.

Калкулатор счетоводни услуги – цени за 2024 година

Използвайте нашия калкулатор за счетоводни услуги, за да видите цените на нашите абонаментни пакети. Въведете броя на документите, осигуряващите се лица и дали фирмата има/няма регистрация по ДДС, за да получите ориентировъчна ценова оферта.

Имайте предвид, че тези цени за счетоводните услуги са при точно тези параметри и всяко едно отклонение от тях води до изменения. Моля, свържете се с нас, за да получите финална цена на счетоводните услуги, които предлагаме.

Счетоводни услуги – цени на абонаментните пакети

Цени за абонаментно счетоводно обслужване на фирми и дружества.

Можете да видите примери и предварително конфигурирани цени за счетоводни услуги по-долу. Имайте предвид, че при различна конфигурация на осигурени лица, документи, регистрация по ДДС и т.н., цените ще се различават от примерите.

Икономичен пакет за счетоводни услуги

Предмет на дейностУслуги / Търговия
Регистрация по ДДСНе
Осигурени лица1бр. самоосигуряващо
Документидо 5 бр. / месец
Цена на пакета110лв. / месец
Предмет на дейностУслуги / Търговия
Регистрация по ДДСДа
Осигурени лица1бр. самоосигуряващо
Документидо 5 бр. / месец
Цена на пакета160лв. / месец

Стандартен пакет за счетоводни услуги

Предмет на дейностУслуги / Търговия
Регистрация по ДДСНе
Осигурени лица1бр. самоосигуряващо
Документидо 50 бр. / месец
Цена на пакета210лв. / месец
Предмет на дейностУслуги / Търговия
Регистрация по ДДСДа
Осигурени лица1бр. самоосигуряващо
Документидо 50 бр. / месец
Цена на пакета260лв. / месец

Максимален пакет за счетоводни услуги

Предмет на дейностУслуги / Търговия
Регистрация по ДДСНе
Осигурени лицадо 5 бр.
Документидо 100 бр. / месец
Цена на пакета290лв. / месец
Предмет на дейностУслуги / Търговия
Регистрация по ДДСДа
Осигурени лицадо 5 бр.
Документидо 100 бр. / месец
Цена на пакета340лв. / месец

Ултра пакет за счетоводни услуги

Предмет на дейностУслуги / Търговия
Регистрация по ДДСНе
Осигурени лицадо 20 бр.
Документидо 200 бр. / месец
Цена на пакета410лв. / месец
Предмет на дейностУслуги / Търговия
Регистрация по ДДСДа
Осигурени лицадо 20 бр.
Документидо 200 бр. / месец
Цена на пакета460лв. / месец

*Това са крайни цени, защото счетоводната кантора не начислява ДДС.

**В зависимост от вида на документите и контрагентите цените могат да се различават.

***При положение, че лицата са регистрирани в системата ИНТРАСТАТ се завишават стандартните цени за счетоводно обслужване.

Това са фиксирани пакети, от които можете да се възползвате, но можем да ви предложим и индивидуални пакети, които да са създадени специално за вас. Примерно, ако имате повече осигурени служители, но пък броят на счетоводните документите е по-малък или обратното да имате по-голям документооборот, но пък броя на осигурени лица да е по-малък. Точно това е причината, поради която сме гъвкави и бихме могли да ви предложим индивидуални счетоводни решения, които да са изцяло съобразени със спецификата на вашия бизнес и нужди.

Цени на еднократни счетоводни услуги

Освен абонаменти планове, ние предлагаме и еднократни счетоводни услуги под формата на годишно приключване.

Еднократните счетоводни услуги са приложими само за фирми, които нямат регистрация по ДДС и няма задължение да подават данни към НАП (национална агенция по приходите) ежемесечно, задълженията към НОИ (национален осигурителен институт) обаче остават. За всички фирми, които подлежат на задължителна регистрация по закона за ДДС (данък върху добавената стойност) е приложим само абонаментния модел на ценообразуване.

Цените се формират на база брой документи, като ориентировъчни цени можете да откриете в таблицата по-долу:

До 20 документа200лв.
От 21 до 50 документа250лв.
От 51 до 100 документа300лв.
От 101 до 150 документа350лв.
От 151 до 200 документа400лв.
Над 201 документаот 500лв.

*В зависимост от вида на документите и контрагентите цените могат да се различават.

Счетоводни документи могат да бъдат:

 • Фактура (приходна или разходна);
 • Приходен орден;
 • Разходен орден;
 • Месечен отчет от касов апарат;
 • Кредитно известие;
 • Дебитно известие;
 • Протоколи;
 • Сметки за изплатени суми;
 • Ведомостите за заплати;
 • И много други.

Банкови транзакции могат да бъдат:

 • Получено плащане от клиент;
 • Извършено плащане към доставчик;
 • Платежно нареждане за внесени осигуровки;
 • Вносни бележки за внесени суми на каса;
 • Документ за изтеглени суми от каса;
 • Платежно нареждане за изплатена на служител заплата по банков път;
 • И много други.

Счетоводител или счетоводна къща?

Когато трябва да се води счетоводно обслужване на средна или голяма фирма и документооборота е много голям, може да е по-рентабилно да се формира вътрешен отдел за счетоводство и ТРЗ, който да обслужва фирмата. Тук вече говорим за цял екип от оперативни счетоводители, главни счетоводители, специалисти по ТРЗ (труд и работна заплата), личен състав и други, което е свързано с много разходи и би било финансови изгодно само за големи дружества, с много голям документооборот и много наети служители.

Предимство да назначиш собствен счетоводител е, че той винаги е на разположение, запознат е в детайли с дейността на дружеството, неговите специфики, контролира напълно счетоводния процес и документооборот. Но това разбира се струва доста по-скъпо на собственика на фирмата. Затруднение настъпва и когато счетоводителят отсъства или напусне, особено когато е само един или е поел в пълна степен контрола върху счетоводната дейност. По-малките фирми обикновено предпочитат да се доверят на външен счетоводител, като сключат договор за счетоводно обслужване със счетоводна кантора. Това е по-рентабилен вариант и много управители предпочитат да заплащат месечен абонамент вместо да назначават счетоводител на трудов договор, съпътстван от много допълнителни разходи. Предимството на този вариант е по-малките разходи за счетоводни услуги на месец, по-голяма степен на сигурност в професионализма на счетоводителя, възможност за взаимна заменяемост при липса на титулярния счетоводител. Дори и при продължително отсъствие или напускане на счетоводителя, дружеството може да бъде спокойно, че друг ще поеме обслужването му и няма да останат неприключени счетоводни дейности.

Какви други счетоводни услуги предлагаме?

Освен гореизброените счетоводни услуги ние предлагаме и всякакви видове счетоводни консултации включително бизнес и счетоводно-данъчни консултации (данъчно планиране). Всички тези консултации са приложими както за собственици на вече съществуващ бизнес, така и за такива, на които тепърва им предстои стартиране на бизнес и започването на търговска дейност.

Регистрация на фирма (ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност), ООД (дружество с ограничена отговорност), АД (акционерно дружество), ЕАД (еднолично акционерно дружество), ЕТ (едноличен търговец), КД (командитно дружество), СД (събирателно дружество), НПО (неправителствена организация) и други.

Регистрация по ДДС на фирми и дружества съгласно ЗДДС (закон за данък върху добавената стойност).

Изготвяне на бизнес план и стратегия за фирмено развитие включително по оперативни програми на ЕС.

Всякакви видове одиторски и контролни дейности като: вътрешен одит (счетоводни одити), ревизия, инвентаризация, проверка на ДМА (дълготрайни материални активи) и други финансови-контролни операции, които могат да бъдат извършени от вътрешен одитор.

Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации на физически лица (ФЛ), годишни данъчни декларации на самоосигуряващи се лица, годишен финансов отчет, годишно приключване, годишна данъчна декларация с включен счетоводен баланс, ОПР (отчет за приходи и разходи) и всички други прилежащи документи, годишно приключване на фирми без дейност и много други административни услуги.

Освен традиционните счетоводни консултации, ние консултираме и по въпроси свързани с внос и износ, в това число вътреобщностни доставки на стоки (ВОД) и вътреобщностни придобивания на стоки (ВОП).

Също така предлагаме и изготвяне на междинни отчети и документи за кандидатстване за кредити / заеми, документи за подновяване на кредити / заеми, документи за кандидатстване за лизинг и факторинг, документи за кандидатстване по европейски проекти и финансиране по различни програми от Европейския съюз.

Клиентите на нашата счетоводна къща биха могли да се възползват и от допълнителни услуги като: помощ при данъчна ревизия, проверки от НАП, проверки от НОИ, проверки от ИП (инспекцията по труда), проверки за възстановяване на ДДС и много други.

Предлагаме консултации за наредба H-18 и СУПТО (софтуер за управление на продажби в търговски обект), ЕЛМ (електронен магазин) и всичко свързано с наредбата.

Защо счетоводното обслужване е важно?

Счетоводното обслужване на една фирма е изключително важна и отговорна задача, която трябва да се прави само от добре подготвени специалисти в сферата или от реномирана счетоводна къща, защото в противен случай при бъдеща проверка или ревизия, грешките могат да бъдат санкционирани чрез съставянето на актове.

Допуснати грешки в счетоводното отразяване на документи би могло да нанесе сериозни вреди на едно дружество, което да рефлектира върху кандидатстването му за кредит или кандидатстването му за финансиране по различни европейски програми, да доведе до сериозни санкции от контролни органи и дори до закриване на дружеството.

Защо да изберем „Счетоводни Услуги“ за наш партньор?

Ние от „Счетоводни Услуги“ сме позиционирани в София, но работим дистанционно и с много фирми от други градове и села.

Нашите счетоводни услуги са изключително висококачествени, защото разполагаме с отлична експертиза в счетоводната, финансовата и данъчната сфера.

Ние сключваме договор за пълно счетоводно обслужване с нашите клиенти, в който се регламентират всички детайли на предлаганите от нас финансово-счетоводни услуги.

Доверете се на опита, защото ние от „Счетоводни Услуги“ сме с дългогодишна практика в дейността. Повече служители при нас са завършили висшето си образование със специалност СК (Счетоводство и контрол) във времената, когато дипломите не бяха лишени от смисъл, а зад знанията стояха денонощен труд и хиляди прочетени страници, следователно много добре знаят какво представлява една Т-образна сметка, дебит, кредит и сметкоплан.

Свържете се с нас и се доверете на нашия дългогодишен опит и знания. Също така да се уверите, че предлагаме само качествени счетоводни услуги.

Екипът на „Счетоводни Услуги“.

Contact Email Icon