Счетоводни Услуги » Материали на Георги Петков

Георги Петков

Георги Петков е дългогодишен главен счетоводител с огромна експертиза, опит и знания. Разполага с повече от 20 години стаж в областта на счетоводните услуги като е преминал през редица длъжности от младши счетоводител през оперативен счетоводител, а в момента заема позицията главен счетоводител. Завършва своето средно образование в Националната търговско-банкова гимназия в гр. София, а след това завършва бакалавърска степен в УНСС (Университет за национално и световно стопанство) в гр. София със специалност счетоводство и контрол. Придобива и магистърска степен със специалност „счетоводство и контрол“, като специализира в редица големи международни счетоводни компании в Германия и Великобритания. Георги Петков води редица семинари и обучения на всякакви счетоводни теми и е гост лектор и преподавател в НБУ (Нов Български Университет). Георги Петков е счетоводител с много голяма специализация, опит и експертиза в счетоводната сфера и е един от ключовите експерти в нашата компания. Семеен с две деца, а свободното си време обича да прекарва сред природата в компанията на своето семейство.

Счетоводство на свободна професия

Счетоводство на свободна професия

Във всяка страна счетоводството е от съществено значение за правилното функциониране на бизнеса. То осигурява прозрачност и точност при отчитането

Счетоводство на консорциум по ЗЗД

Счетоводство на консорциум по ЗЗД

Счетоводството играе важна роля в управлението на консорциумите, които са регистрирани съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в България.

Счетоводство на нотариус

Счетоводство на нотариус

Счетоводството играе ключова роля за нотариусите, които са професионалисти в областта на правото и извършват различни юридически актове. В тази

Счетоводство на училищно настоятелство

Счетоводство на училищно настоятелство

Училищното настоятелство играе важна роля в управлението на образователните институции в публичния сектор. То представлява орган, съставен от родители, учители,

Счетоводство на училище

Счетоводство на училище

В публичния сектор, включително образованието, счетоводството играе важна роля в осигуряването на прозрачност, отчетност и ефективно управление на финансовите ресурси.

Счетоводство на читалище

Счетоводство на читалище

Народните читалища имат ключово значение за културното развитие и образованието в общностите. Те предоставят място за обучение, културни събития и

Счетоводство на лекари

Счетоводство на лекари

Общопрактикуващите лекари играят важна роля в здравния сектор, предоставяйки основна медицинска помощ на пациентите. Въпреки своята медицинска експертиза, те също

Счетоводство на зъболекарски кабинет

Счетоводство на зъболекарски кабинет

Във всяка професионална медицинска практика, включително и зъболекарски кабинет, воденето на точни и актуални счетоводни записи е от съществено значение.

Счетоводство на застрахователно дружество

Счетоводство на застрахователно дружество

Застрахователните дружества играят важна роля във финансовата индустрия, предлагайки различни видове застраховки на клиентите си. За успешното функциониране на застрахователно

Счетоводство на детска градина

Счетоводство на детска градина

Във всяка организация, независимо от сектора, счетоводството играе ключова роля за поддържане на финансовата прозрачност и ефективност. Това се отнася

Счетоводство на банките

Счетоводство на банките

Счетоводството играе неизменна и ключова роля в банковия сектор, осигурявайки прецизност и надеждност на финансовите отчети. То представлява систематично и

Счетоводство на аптека

Счетоводство на аптека

Счетоводството играе ключова роля в успешното управление на аптека. В тази статия ще разгледаме основните аспекти на счетоводството в аптеката

Счетоводство на бензиностанция

Счетоводство на бензиностанция

В счетоводството на бензиностанции е от съществено значение да се следят продажбите и разходите. Това се осъществява чрез система за

Счетоводство на адвокат

Счетоводство на адвокат

Счетоводството на адвокат е важен процес, който е свързан с управлението на финансите и финансовите отчети на адвокатската кантора. Тук

Счетоводство на животновъдна ферма

Счетоводство на животновъдна ферма

Счетоводството на животновъдна ферма е критичен елемент от успешното й функциониране. Точното управление на финансите на фермата може да помогне

Счетоводство на футболен клуб

Счетоводство на футболен клуб

Футболните клубове не са просто състезателни отбори, те са и бизнес организации. Това означава, че за да бъдат успешни, те

Счетоводство на спортен клуб

Счетоводство на спортен клуб

Счетоводството е една от най-важните функции във всеки бизнес, включително и в спортните клубове. Записването и следенето на финансовите операции

Счетоводство на консорциум

Счетоводство на консорциум

Счетоводството на консорциум е важен аспект за управлението на такава организация. Консорциумът е форма на сътрудничество между две или повече

Счетоводство на църква

Счетоводство на църква

Ако се питате, как се води счетоводство на църква, то тогава тази статия е предназначена за вас. В нея ще

Счетоводство на ресторант

Счетоводство на ресторант

При положение че искате да се включите в ресторантьорски бизнес, то тогава най-вероятно се питате, от какво счетоводство на ресторант

Счетоводство на Изипей

Счетоводство на Изипей

Мнозина се интересуват от начините на счетоводство на Изипей. Това счетоводство на касите на оператора, е свързано с различните видове

Дропшипинг счетоводство

Дропшипинг счетоводство

Много от вас се интересуват от дропшипинг счетоводство, тъй като то е неминуема част от електронната търговия. Самият дропшипинг е

Фотоволтаични системи счетоводство

Фотоволтаични системи счетоводство

Счетоводството на фотоволтаични системи, е свързано с разпределянето на разходите за използваните PV клетки, различни видове модули и прочие компоненти.

Счетоводство на нонстоп

Счетоводство на нонстоп

Отварянето на денонощен магазин е печеливша инициатива на предприемачите, тъй като много хора пазаруват след 20:00 ч., тъй като се

Счетоводство на хотел

Счетоводство на хотел

Счетоводството е неизменна част от различните видове бизнеси, включително и този на хотелите. Воденето на точно и актуално счетоводство е

Счетоводство на кафене

Счетоводство на кафене

На пръв поглед задачата счетоводство на кафене изглежда елементарна. Не е така обаче, когато се сблъскате с нуждите за осчетоводяване

Счетоводство на етажна собственост

Счетоводство на етажна собственост

Етажната собственост е форма на съвместна собственост в блокове и кооперации, която изисква специфично счетоводство. Това счетоводство има за цел

Счетоводство на ДЗЗД

Счетоводство на ДЗЗД

Дружеството по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) е организация, която има за цел извършването на дейности, свързани с управление

Счетоводство на автосервиз

Счетоводство на автосервиз

В наши дни повечето българи управляват стари и износени возила, които се нуждаят от ремонт. Това е причината автосервизите да

Счетоводство на автоморга

Счетоводство на автоморга

Автомобилите са средство за превоз, но за съжаление, те не могат да се ползват докрай. Когато превозното средство не може

Финансово счетоводство

Финансово счетоводство

За да успява човек, трябва да бъде наистина компетентен по отношение на нещата, с които се занимава. Разбира се, няма

Управленско счетоводство

Управленско счетоводство

Управленското счетоводство представлява клон на счетоводството, фокусиран върху ползването на различни финансови данни за вземане на решения и планиране в

Счетоводство в публичния сектор

Счетоводство в публичния сектор

В понятието „публичен сектор“ влизат всички онези, които предлагат обществени услуги на гражданите. Пишейки за счетоводство в публичния сектор, е

Едностранно счетоводство

Едностранно счетоводство

Счетоводството представлява два основни вида: двустранно и едностранно. Двустранното като че ли е малко по-добре познато, но сега ще се

Счетоводен амортизационен план

Счетоводен амортизационен план

Счетоводният амортизационен план се използва за извеждане на нужната информация за различните счетоводни параметри, начисляването на счетоводни амортизации по месеци

Закон за счетоводството

Закон за счетоводството

Ръководителите на фирми и предприятия, трябва да познават добре Закона за счетоводството. Най-често на тяхна помощ идват счетоводителите им, счетоводните

Счетоводни форуми

Счетоводни форуми

В наши дни много млади предприемачи имат въпроси относно счетоводството. Те тепърва навлизат в дебрите на бизнеса и често се

Счетоводен календар

Счетоводен календар

Счетоводните календари са един от полезните инструменти, които съдържат бизнес и данъчна информация. Ако не знаете какво представлява един счетоводен

Оперативно счетоводство

Оперативно счетоводство

Оперативното счетоводство се нарежда сред четирите дисциплини на бизнес счетоводството, сред които са още статистическо, счетоводното и данъчното счетоводство. При

Мотивационно писмо за счетоводител

Мотивационно писмо за счетоводител

При кандидатстване за работа на длъжността счетоводител, не е задължително да предоставяте мотивационно писмо. Все пак е възможно някои работодатели

Международни счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандарти

Международните счетоводни стандарти, които са познати с абревиатурата МСС, представляват множество правила, които са приети от Комитета по международни счетоводни

Двойно счетоводство

Двойно счетоводство

Двойното счетоводство представлява счетоводна система, която служи за баланс, на дебитите и кредитите. Двойното счетоводно записване е свързано и със

Видове счетоводство

Видове счетоводство

В икономическия сектор витаят различни компании, които налагат различни видове счетоводство. В зависимост от бранша, в който работи фирмата ви,

Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Бюджетното счетоводство се касае до финансово-счетоводните дейности на бюджетните предприятия. Дисциплината е разработена в унисон със законите на Република България.

Банково счетоводство

Банково счетоводство

Банковото счетоводство е процедура, която включва процеси по регистрация, класификация и обобщение на финансовите трансакции. Всичко това се прави, с

Contact Email Icon