Счетоводни Услуги » Блог » Длъжностна характеристика на счетоводител

Длъжностна характеристика на счетоводител

Длъжностна характеристика счетоводителАко се питате, каква е длъжностната характеристика на счетоводител, то тогава се намирате на правилното място. В следващите редове на статията ще я разгледаме по-подробно, за да разберете, какви са задълженията и отговорностите на този професионалист, а също и какви са условията пред него, за да започне активна работа. А сега, без да губим време нека започваме.

Какво се крие зад длъжността на счетоводителя?

Длъжностната характеристика на счетоводител включва изпълнението на всички поставени му задачи, които са свързани със завеждане на първични и вторични документи, водене на ведомости, разход на парични и материални ресурси и други. В следващия момент, професионалистът трябва да регистрира хронологично всички счетоводни операции и да осъществява контрол върху приходната и разходната част на повереното му предприятие. Това са все основни моменти.

Не на последно място в длъжностната характеристика на счетоводител, е записано, че той / тя, са задължени да изчисляват, осчетоводяват и изплащат трудовите възнаграждения на персонала на предприятието. Отделно от това специалистът по счетоводство е нагърбен със задачите да извърши годишно приключване на счетоводната година, да съхранява информацията по надлежния ред и да пази в тайна поверителните сведения, които са свързани с дадената фирма.

На кой е подчинен счетоводителят в предприятието?

Счетоводителят е подчинен на различни органи в предприятието. Най-напред трябва да спазва условията, които главният счетоводител дава. В следващия момент контактува с ръководните органи на фирмата, както и с всички останали служители. При изпълнение на своята работа се допитва до собственика на фирмата и материално – отговорните лица, това е много важен момент от неговата длъжност. Счетоводителят носи отговорност за всяка от извършените операции.

На последно място, но не по важност, счетоводителите кореспондират и с касиерите на предприятието. Заедно се водят книги, в които са описани всички финансови операции. Счетоводителят е длъжен да присъства на срещите на ръководния щаб, за да предостави информация относно свършената от него работа и да отговори на въпросите на ръководителите.

Какви са отговорностите на счетоводителя?

Счетоводителят в дадено предприятие има цял куп отговорности. Те са ясно упоменати в длъжностната характеристика, но за да не бъдем голословни, ще ви ги опишем най-общо в следващите няколко реда. Така можете да придобиете пълна представа за задълженията:

 • Качество на положения труд;
 • Стриктно спазване на Закона за счетоводството;
 • Стриктно спазване на основните счетоводни принципи;
 • Съхраняване на цялата счетоводна информация;
 • Носене на отговорност за поверените му финансови средства;
 • Спазване на правилата за безопасност при полагането на труд;
 • Пазене на тайна във връзка с фирмена информация;

Разбира се, това са само част от отговорностите на счетоводителя, тъй като има и още много, които попадат в неговата длъжностна характеристика. Ето защо, е нужно да се съобразите с изискванията на компанията, в която искате да започнете работа заемайки поста на счетоводител.

Условия за работа като счетоводител

Ясно е, че има немалко условия, за да започнете работа като счетоводител към дадено предприятие. За да бъдете наети, е необходимо да имате съответния образователен ценз, както и допълнителни умения. В следващите редове ще посочим част от условията към кандидатите:

 • Висше счетоводно – икономическо образование;
 • Умения за работа с компютър;
 • Владеене на език;
 • Познаване на основните нормативни актове;
 • Умения за работа в екип;
 • Желание за развитие;
 • … и други!

Няколко думи в заключение

Общо взето това представлява длъжностната характеристика на счетоводител. В нея присъстват много моменти, с които трябва да се съобразите, ако искате да започнете работа в предприятие / фирма. Разбира се, би могло да има и още изисквания към вас, така че винаги изслушвайте ръководителите и ако има нещо, което не разбирате, то тогава им задайте съответните въпроси.

Често задавани въпроси

Трудно ли се става счетоводител в предприятие?

Ако притежавате нужните качества и съответната мотивация, то тогава не би трябвало да имате проблем, когато кандидатствате за длъжността счетоводител в дадена компания.

Къде мога да работя като счетоводител?

Вие може да практикувате частно, да станете част от добра счетоводна кантора или да се кандидатирате за поста в определено предприятие. От вас зависи какво ще изберете.

Информация за автора

Contact Email Icon