Счетоводни Услуги » Блог » Доброволна регистрация по ДДС – Какво трябва да знаем за нея?

Доброволна регистрация по ДДС – Какво трябва да знаем за нея?

Доброволна регистрация по ДДСНай-често доброволната регистрация по ДДС, се прави непосредствено след откриване на фирмата / дружеството. Това е процедура, при която собственика се регистрира по Закона за данък добавена стойност, тъй като му предстои да извърши куп инвестиции, а често средствата не достигат. При положение че търговецът извърши доброволна регистрация, може да се възстанови част от вложенията си до размера на платеното ДДС. Как се прави регистрация по ЗДДС, четете по-долу.

Процедура за регистрация по ЗДДС

Доброволната регистрация по ЗДДС, се извършва чрез подаване на заявление по образец в ТД на НАП, в отдела за „Регистрация“ по ЗДДС. Най-често инспекторите изискват и справка за облагаем доход за 12 месеца, преди текущия. Обикновено, справката е с нулева стойност, тъй като доброволната регистрация по ДДС се прави веднага щом фирмата е вписана в Търговския регистър. Въпреки това, справката за облагаем доход е задължителни и не може да се пропусне.

При приемане на заявлението за регистрация и справка за облагаем доход, служителят на НАП връчва „Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице“ или така наречения ИПДПОЗЛ. Собственикът на фирмата или негов пълномощник, е задължен да представи документите, които искането съдържа, в срок не по-дълъг от 7 календарни дни.

След изтичането на седемте календарни дни, органите на НАП имат още толкова време, за да вземат решение дали да регистрират дружеството по ДДС или да откажат. Ако отговорът е положителен, се предава акт за регистрация по ЗДДС и удостоверение, чийто получател може да бъде управителя на фирмата или негов пълномощник. Получателят на акта, се задължава да потвърди получаването на двата документа, след като положи своя саморъчен подпис.

При получаване на акта и удостоверението, започва да тече данъчния период по Закона за данък добавена стойност и процедурата влиза в сила, тоест фирмата вече е регистрирана по ДДС.

Документи за доброволна регистрация по ДДС

Много хора се интересуват от това, какви документи са нужни за регистрация по ДДС. В този ред на мисли, ще им дадем нужната информация, така че да преминат процедурата успешно. Общо взето процесът по регистриране, не е толкова сложен, но може да отнеме повече време. А сега нека видим комплекта документи, който трябва да се предаде на институционалния орган:

  • Заявление по образец;
  • Справка за облагаем доход;
  • Декларация по чл. 74, ал. 3, т. 3 от ППЗДДС
  • Оборотна ведомост;
  • Декларация за дейността на дружеството;
  • Всички останали документи, които ИПДПОЗЛ изиска;

Ако имате някакви притеснения относно подготвянето на документи за доброволна регистрация по ДДС, може да се свържете с нас, за да ви помогнем. Ние ще окомплектоваме документацията, така че да можете по-бързо и лесно да я подадете в Териториална дирекция на НАП.

Срокове за доброволна регистрация по ДДС

По-горе вече споменахме, че процедурата може да отнеме малко повече време. За начало, е необходимо да подадете вече споменатите от нас документи, а след това и всички, които ще бъдат поискани допълнително. В срок от 7 календарни дни, трябва да подготвите останалите документи и да ги подадете на органа. След това стартира преглед на документите до 7 календарни дни, за да се обяви решението на НАП. Общо взето целият процес може да отнеме около 2 седмици.

Ако обаче има някакви нередности в документите или случаи, които изискват допълнителни процедури, то тогава срокът на регистрацията може да бъде удължен. Ето защо, е препоръчително да работите с добра счетоводна къща и / или юрист, за да не чакате прекалено дълго време.

Какво се случва след като ни регистрират по ДДС?

След като вече сте регистрирани по ДДС, имате някои основни задължения. Всеки месец трябва да подавате информация към Националната агенция по приходите за резултатите от прилагането на закона. Друг важен момент е подаването на „Справка декларация по ЗДДС“ до 14-то число всеки следващ месец за извършените покупки и продажби. Тази документи могат да се подадат на гише в НАП, а също и по електронен път, но за целта, е необходимо да притежавате електронен подпис.

Какви са предимствата и недостатъците на регистрация по ЗДДС?

Регистрация по ЗДДС има предимства и това факт. На първо време регистрираните по ДДС лица, могат да не заплащат за услуги и / или стоки, които са придобити от други регистрирани по ДДС лица. Тук обаче е важно, услугите и стоките да бъдат свързани с професионалната дейност на регистрираното лице. Това обаче далеч не е единственият плюс на регистрацията по ЗДДС.

Основното предимство си остава възможността на фирмата, да възвърне инвестициите си до размера на платения Данък добавена стойност. По този начин дружеството ще разполага с повече средства, за да развие дейността си и в крайна сметка да отбележи просперитет в бъдеще време.

Недостатък на регистрация по ДДС е, че счетоводната дейност е далеч по-трудна и времеемка. В този ред на мисли, е задължително да използвате професионални счетоводни услуги, за да не пропуснете нещо важно при отчетите и работата с институциите. Ние можем да ви бъдем полезни, тъй че не се колебайте да ни потърсите, за да бъдем ваш верен партньор в бизнеса.

Често задавани въпроси

Защо да извършим доброволна регистрация по ДДС?

Ако преминете през доброволна регистрация по ЗДДС, можете да се възползвате от различни облаги, които държавата е предвидила за бизнеса. В това число и данъчни облекчения.

Трябва ли ми счетоводител при регистрация по ДДС?

Да, трябва да работите с добър счетоводител или счетоводна къща, която да се заеме с предаването на всички задължителни документи съпътстващи регистрацията по ЗДДС.

Нужна ли е регистрация по ЗДДС за нова фирма?

Не, регистрацията по ДДС може да бъде доброволна, ако дружеството сметне, че е изгодна за него. Регистрацията е задължителна, ако фирмата има 100 000 лева оборот в рамките на 1 година.

Кой ще ни помогне за регистрация по ДДС?

Доверете се на професионална счетоводна къща, която ще движи целия процес по регистрация и отчетност. По този начин ще си спестите много нерви, а също така и финансови средства.

Информация за автора

Contact Email Icon