Счетоводни Услуги » Блог » Двойно счетоводство

Двойно счетоводство

Двойно счетоводствоДвойното счетоводство представлява счетоводна система, която служи за баланс, на дебитите и кредитите. Двойното счетоводно записване е свързано и със счетоводната сметка, в която има две страни, а именно дебит и кредит. То има отношение и към баланса, който също е двустранен, като от едната страна стоят активите, а от другата пасивите. Повече по темата, научете от статията ни.

Как се появява двойното счетоводство?

За баща на двойното счетоводство се води Лука Пачоли, който по времето на Ренесанса в Италия изобретява двойното броене, която да бъде в помощ на търговците във Венеция. Основната идея на неговата система, е да се докаже, че т.нар. главна книга е балансирана в края на годината. Системата се използва и до днес, като носи името двустранно записване или двойно счетоводство.

Не е тайна, че счетоводната система на Пачоли, е една от основните на днешното счетоводство. За да бъдат балансирани сметките в главната книга, се използва формулата активи равни на пасиви плюс собствен капитал. Двустранното записване включва всички суми в края на годината и пробен баланс. Този способ е от голяма полза на съвременните търговци, компании и различни бизнеси.

Предимства на двойното счетоводство

Двойното счетоводство има множество предимства, които днешните счетоводители отчитат. Процесът по двустранно броене носи нужната информация за всички сметки на компаниите. За да сме още по-изчерпателни, нека видим какви са най-големите плюсове на двойното счетоводство:

  • Прецизно изчисляване на печалбите и загубите в отчета;
  • Опция по включването на активите и пасивите в баланса;
  • По-лесно откриване на грешки от счетоводителите;
  • Предоставяне на по-подробно финансова информация;
  • … и много други!

Двойно счетоводство и двустранно записване

При двустранното записване, финансовите трансакции, се вписват в две отделни сметки. В дневника се записват дебитът и кредитът, като по този начин всеки запис бива балансиран в главната книга за целия период на отчитане. Тази система е и много полезна при изготвянето на очета за приходите и разходите на фирмите. Ето защо, повечето предприемачи се възползват от нея.

Естествено, двустранното счетоводство включва задълбочени анализи. На база тях идва и баланса в счетоводната книга. Двойното счетоводство е един от най-използваните способи, с чиято помощ да се установят приходите, разходите и състоянието на дадено предприятие към днешна дата.

Разбира се, когато желаете да ви бъде предложена услуга по двойно счетоводно записване, е необходимо да се насочите към опитните счетоводители и професионални счетоводни кантори. Само по този начин работата ще бъде изпълнена с вещина и няма да имате никакви проблеми.

Каква е разликата между едностранно и двойно счетоводство?

Основната разлика е, че при двойното счетоводство, стойностите се изписват като дебит (нарастване) и кредит (намаляване). Логически погледнато, когато едно нещо намалява на дадена позиция, друго неща се увеличава и по този начин се постига баланса в главната книга, за който писахме в статията. Това е най-краткото и елементарно обяснение относно основните разлики.

Да, може би има и още някои способи, които различавате едностранното от двойното счетоводство, но ние ви информирахме за най-съществената разлика, която трябва да познавате. Естествено, можете да намерите и допълнителна информация в книгите за двойно счетоводство.

Финални думи

В тази статия разгледахме двойното счетоводство отблизо и посочихме неговите преимущества. Тази материя може да не е позната на всеки, но повечето съвременни счетоводители си служат с нея. Разбира се, ако имате нужда от професионални счетоводни услуги, можете да ни потърсите, за да ви предложим качествено обслужване на изгодна цена. Бихме се радвали, ако сме успели да ви предадем информацията, която търсите и ви пожелаваме успехи в живота и бизнеса.

Често задавани въпроси

Кой е създал двустранното счетоводно записване?

Двойното броене е създадено по време на Ренесанса в Италия от Лука Пачоли.

Къде да намерим услуги за двойно счетоводство?

Възползвайте се от услугите на нашата счетоводна кантора, след като използвате формата за контакт, която ще намерите в сайта ни.

Информация за автора

Contact Email Icon