Счетоводни Услуги » Блог » Експерт счетоводител, длъжностна характеристика, отговорности и изисквания

Експерт счетоводител, длъжностна характеристика, отговорности и изисквания

Експерт счетоводител, длъжностна характеристика, отговорности и изискванияМного хора се интересуват от длъжностната характеристика на експерт – счетоводител, както и от отговорностите и изискванията, които това лице поема, когато заеме съответния пост. В тази връзка решихме да напишем статия, в която да ви дадем по-подробна информация. Каква е работата не експерт – счетоводителя, ще научите, след като видите следващите редове посветени на темата.

Какво представлява длъжността Експерт – счетоводител?

Експерт – счетоводител е онзи финансов експерт, който се заема с най-важните дела на предприятието. Той / тя са ангажирани с подробни финансови анализи, работа с документи, предоставяне и коригиране на отчети и още цял куп важни задачи. За да бъдем още по-точни, ще ви посочим няколко точки, които най-вярно отразяват тази длъжност и предоставят яснота:

 • Изготвя и актуализира структурните проекти;
 • Грижи се за финансовата стабилност на фирмата;
 • Занимава се с личните дела на персонала в съответното предприятие;
 • Създава трудови договори и други важни документи;
 • Води отчет за личния състав на фирмата / предприятието;
 • Приема и обработва финансови документи;
 • … и много други!

По този начин изглежда най-общо работата на експерт – счетоводителя, който е познат още като старши – счетоводител. В зависимост от изискванията на компанията, към длъжностната характеристика на това лице, могат да бъдат причислени и допълнителни отговорности. Какви точно са те, ще стане ясно по-долу. А сега нека, да не губим нито секунда време, а да продължим.

Какви отговорности има експерт – счетоводителят?

До момента прегледахме, какво представлява длъжността – експерт счетоводител. Време е обаче да видим, какви отговорности носи този специалист при изпълнение на трудовите му задължения. Реално погледнато, те не са никак малко, така че е добре да ги изчетете всички, ако искате да заемете тази длъжност в дадено предприятие и да получите възнаграждение за тази своя работа:

 • Изготвяне на проекти за организационно – управленската структура на предприятието;
 • Публикуване на финансови отчети;
 • Управление на счетоводните трансакции;
 • Изготвяне на прогнози за бюджета;
 • Нагърбва се с вътрешните дела на повереното му предприятие;
 • Изчисление на данъци и управление на баланси;
 • … и много други!

Изисквания към длъжността на експерт – счетоводителите

Има немалко изисквания и отговорности към експерт – счетоводителите. На първо място те преминават през специално обучение, което се извършва в оборудвана класна стая и следват съответните задачи, съобразно практиката на тази професия. Не на последно място има множество изпити и тестове, за да се придобие статут на експерт в областта на счетоводството, за което пишем.

Експертите в сектора счетоводство са много ценни кадри за всяко предприятие. На тях се делегират множество права, с чиято помощ да се извършат съответните анализи и да се изведе финансова информация, от която фирмата се нуждае. Естествено, заплащането за този пост, отговаря на трудоемката работа, така че всеки, който се насочва към тази работа, ще е доволен.

Все по-трудно става наемането на експерт – счетоводители, заради необходимите изисквания към тях, които включват компютърна грамотност, възможност за работа с фискални устройства, владеене на чужд език / езици и още много неща. В този ред на мисли, е желателно да се премине към съответното обучение, което ще предостави образователен ценз на кандидатите.

Финални думи

По-горе разгледахме работата на експерт – счетоводителите, тъй като много от вас се интересуват от тази материя. Упоменахме и какви са отговорностите и изискванията за длъжността, а те не са никак малко. Не на последно място, се постарахме да обобщим професията, за да получите изчерпателна информация за нея. Ако имате нужда от експерт – счетоводител, се свържете с нас.

Често задавани въпроси

Какво образование трябва да има експерт – счетоводителя?

Най-малко висше икономическо образование в съответния университет с икономически профил.

Трудна ли е професията на експерт – счетоводителя?

Да, това е една от най-трудните длъжности, които счетоводителите поемат към днешна дата. За да бъде получена тази титла, е необходимо да се премине през специализирано обучение.

Как да намерим експерт – счетоводител?

Ако се възползвате от услугите на нашата счетоводна кантора, няма да имате проблем с откриването на експерт – счетоводител за фирмата / предприятието ви.

Информация за автора

Contact Email Icon