Счетоводни Услуги » Блог » Главен счетоводител длъжностна характеристика, отговорности, изисквания

Главен счетоводител длъжностна характеристика, отговорности, изисквания

Главен счетоводител длъжностна характеристика, отговорности, изискванияАко искате да научите всичко за длъжността – главен счетоводител, както и да се информирате относно изискванията към този професионалист и неговите отговорности, то тогава прочетете тази статия. В нея ще разгледаме отблизо работата на главния счетоводител, като по този начин ще придобиете представа, как този човек може да бъде полезен на вашата компания и бизнеса ви.

Какво представлява длъжността Главен счетоводител?

Описанието на длъжността главен счетоводител, е много дълго и в него влизат най-различни елементи. Ние няма да се спираме на най-малките подробности, а ще опишем основните неща, които влизат в длъжностната характеристика. Нека видим, какво точно включва тази длъжност:

 • Ръководство, организация и контрол на счетоводната дейност на компанията;
 • Организиране, планиране и ръководене на финансово – счетоводната дейност;
 • Подпомагане на фирмата при осъществяване на нейните правомощия;
 • Предложения за назначаване и освобождаване от длъжност на подчинените му служители;
 • Предложения за даване на награда или наказание на подчинения му персонал;
 • Дейно участие при изграждане на счетоводната политика на фирмата;
 • Организиране и отговорност относно счетоводната информация на компанията;
 • Съставяне и подписване на годишен финансов отчет на предприятието;
 • Спазване на тайна относно извършваната от него работа за фирмата;
 • Поемане на други задължения, които са поставени от ръководителя на компанията;

Какви са отговорностите на главния счетоводител?

До този момент стана ясно, каква е длъжностната характеристика на главен счетоводител. Време е обаче да ви запознаем с отговорностите, които този професионалист поема, когато бъде назначен на съответния пост. Общо взето неговите отговорности са материални и финансови, нека ги видим:

 • Главният счетоводител носи отговорност за отчетите във връзка с предоставените му парични средства;
 • Длъжен е да спазва правилата за безопасни условия на труд, опазване на здравето на подчинените му служители и спазване на правилата за противопожарна безопасност;
 • Задължен е да пази поверителната информация и фирмената тайна;
 • Главният счетоводител трябва да работи правилно със счетоводен софтуер и фискални устройства;
 • Счетоводителят се задължава да съхранява надлежно счетоводната информация;

Това са основните отговорности, които главният счетоводител носи, но освен тях, могат да се прибавят и други, в зависимост от фирмената политика. Ето защо, главните счетоводители, са задължени да спазват много правила и условия, като това спомага за качеството на работата им.

Изисквания към главния счетоводител

За да станете главен счетоводител на компания, е нужно да отговаряте на множество изисквания. Вашата кандидатура ще бъде съобразена с опита ви и уменията, които притежавате. За да бъдем още по-ясни, нека да разгледаме, какви изисквания имат фирмите към главните счетоводители:

1 – Квалификация

Видът на образованието е важно при кандидатстване за длъжността главен счетоводител. Най-често се изисква висше образование свързано със счетоводство и икономика. Освен това, се търси магистърска степен, която е важна за назначаването на служителя в определената фирма.

2 – Опит и стаж

Фирмите имат изисквания относно опит в длъжността на годишна база и общ трудов стаж към момента на кандидатстване. Тук е важно да се напише, че кандидатите без опит на тази длъжност, рядко биват назначавани от компаниите. Ето защо, е добре да сте работили в сектора.

3 – Умения

Кандидатствайки за длъжността, е необходимо да посочите, какви специални умения притежавате. В документите се включват владеене на чужди езици, работа с компютър и фискални устройства. Това са определящи изисквания, за да бъдете назначени на работа.

4 – Поведенческа характеристика

Взима се предвид поведенческата характеристика на кандидата и способността му да работи в екип, да комуникира с останалите и да ръководи поверените му служители.

5 – Добро познаване на нормативните актове

Главният счетоводител трябва да познава основните нормативни актове, сред които: Кодекс на труда, Данъчно – осигурителен процесуален кодекс, Кодекс за здравно осигуряване, Закон за счетоводството, ЗДДС, ЗКПО, ЗОДФЛ, Закон за счетоводството и още много други;

Финални думи

В тази статия ви запознахме с длъжностната характеристика, отговорностите и и изискванията за длъжността на главния счетоводител. Общо взето очертахме неговите задължения, за да получите важна информация, ако кандидатствате за този пост. Надяваме се, че сме ви били полезни.

Често задавани въпроси

Какво получава главният счетоводител?

Главният счетоводител работи на твърда работна заплата и ползва допълнителни придобивки, сред които транспортно обслужване, почивка във фирмена база, ваучери за храна и други.

Какви специални умения трябва да има главният счетоводител?

Задължителните специални умения, са работа с компютър, владеене на език и работа с фискални устройства.

Информация за автора

Contact Email Icon