Счетоводни Услуги » Блог » Годишна данъчна декларация: Какво представлява и защо е важна?

Годишна данъчна декларация: Какво представлява и защо е важна?

Годишна данъчна декларация: Какво представлява и защо е важна?Годишната данъчна декларация позволява на всеки гражданин сам да определи дължимия данък върху данъчната основа за придобитите от тях доходи в предходната година. Това е задължителна данъчна декларация, която се предоставя на Национална агенция по приходите (НАП). Доходите на българите се облагат с 10% плосък данък, а 15% данък заплащат едноличните търговци.

Кой трябва да подаде годишна данъчна декларация?

Физическите лица, които имат облагаеми доходи през предходната година, са длъжни да подадат годишна данъчна декларация. Това важи и за доходите на едноличните търговци. Ако сте получавали доходи от наем, продажба на имущество или сте дали / взели заеми от други физически лица, то тогава декларацията се подава задължително в някой от офисите на НАП.

В същото време работещите на свободна професия и тези, които получават доходи от граждански договори имат задължението да попълнят и подадат декларацията. Това правило е в пълна сила и за паричните доходи от различните видове конкурси, състезания, надпревари и прочие.

При положение че имате дялови участия в дадени дружества, притежавате акции или имате недвижима собственост в чужбина, също трябва да подадете декларация за доходите. Доброволно може да впишете в декларацията доходи от наследство, дарение или завет. Последните се вписват в „Приложение номер 13“, което е налично в данъчната декларация.

Кога не се подава годишна данъчна декларация?

Тук е важно да напишем, в кои случаи, може да не подадете годишна данъчна декларация. Има обстоятелства, които не налага задължителното подаване на декларация за доходите, така че ще ги разгледаме накратко в следващите няколко реда, за да знаете, какви са вашите права:

  • Доходи от лихви върху банкови сметки в България;
  • Получаване само и единствено на доходи по трудов договор;
  • Други необлагаеми доходи, които важат за физическите лица;

Ако искате да получите пълна информация относно необлагаемите доходи, можете да посетите сайта на НАП, където има материал по темата. По този начин ще знаете, кога не е задължително да подавате годишна данъчна декларация и какво представляват необлагаемите доходи в страната.

Как се подава декларация за доходите?

И ето, че стигнахме до най-важния въпрос, а именно, как се подава годишна данъчна декларация в Националната агенция по приходите. Много хора се притесняват относно тази процедура, но ние ще се опитаме да ви бъдем максимално полезни, за да не изпитате никакви трудности и проблеми. А сега, без да губим време, нека да ви запознаем, с начина за подаване на декларация:

  • Декларацията може да бъде получен във всеки офис на НАП в България;
  • Можете да подадете декларацията онлайн чрез ПИК, който се издава от НАП;
  • Декларацията може да бъде подадена онлайн и чрез електронен подпис;
  • Декларация може да бъде подадена и по пощата, с обратна разписка;
  • Срокът за подаване на годишна данъчна декларация е до 30 април следващата година;
  • Ако не подадете доброволно годишна данъчна декларация, може да претърпите санкции;

Що се касае до самия начин на попълване на декларацията, можете да намерите шаблон в сайта на Националната агенция по приходите. В същото време може да изтеглите свободно декларацията, за да я разгледате. Ако имате конкретни въпроси относно попълването, то тогава може да се обърнете към счетоводител или да потърсите съдействие от служителите на НАП.

Санкции и глоби при неподаване на декларацията

В случай че не подадете годишна данъчна декларация, е възможно да бъдете потърсени от Националната агенция по приходите, която ще ви задължи да внесете определените суми, както и лихвите върху тях. Ето защо, е препоръчително да подадете декларацията в определения срок.

За неподаване на декларацията в срок или след изминаване на срока, се дължи глоба от 500 лева за първо провинение. Ако втори път нарушите закона, то тогава глобата ще бъде в размер на 1000 лева. Водейки се от горното, не бива да закъснявате с депозирането на данъчната декларация.

Често задавани въпроси

В какъв срок се подава годишна данъчна декларация?

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация е до 30 април следващата година.

В какъв срок трябва да внесем данъка?

След като подадете годишна данъчна декларация, е нужно да внесете данъка до 30 юни.

Информация за автора

Contact Email Icon