Счетоводни Услуги » Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване на топ цени в София

Годишно счетоводно приключване на топ цени в София и цялата страна

Годишно счетоводно приключване

Заключителният етап на счетоводния процес за дадено предприятие, се нарича годишно счетоводно приключване. Отчетният период за фирмите започва от 01.01 и завършва на 31.12 през годината. Тази операция има за цел да се извърши задълбочен анализ и преглед на дейността на фирмата за цялата година. В случай, че не можете да се нагърбите сами с тази задача, то тогава не се колебайте да се доверите на нашите експерти в счетоводството.

Как се прави годишно счетоводно приключване?

Воденето на прецизно счетоводство през годината, е нужно да се обобщи в края на всеки отчетен период. Счетоводителите имат задачата да финализират отчитането на приходите и разходите на предприятието, и да сформират годишния финансов отчет (ГФО). За да се случи това, се разглеждат всички издадени документи от фирмата, изваждат се направените разходи, и се пресмята чистата печалба. Разбира се, става ясно и какъв ще размерът на корпоративния данък, който дружеството трябва да заплати. Сметките се преглеждат поне 2 пъти за грешки.

В края на годишното счетоводно приключване, собствениците и управителите на фирмите, се запознават детайлно с резултатите. Те получават информация за разхода на фирмата, приходите, размера на данъците и всичко, което ги интересува. Следва съставянето на годишния финансов отчет (ГФО), който се публикува в системата на Търговския регистър.

Обявяването на финансовия отчет може да стане лично, както и чрез упълномощен счетоводител / счетоводна кантора, която да публикува документите. Годишният финансов отчет може да бъде предаден и от упълномощен юрист, който да представлява предприятието пред Агенция по вписванията. Това са трите възможни начина за предаването на отчета.

Може ли да се плати само за годишно счетоводно приключване?

Собствениците и управителите на фирми могат да се възползват от услугата за годишно счетоводно приключване индивидуално. За да се случи това, те трябва да предадат всички счетоводни документи, които съпътстват отчетния период. Експертите ще пристъпят към организация на документацията, пресмятането на приходните и разходните фактури и фискални бонове и съставянето на отчета. Те могат да се ангажират и със самото публикуване на ГФО в Търговския регистър, като за целта, е нужно да ги упълномощите нотариално.

Не малко дружества предпочитат да платят само за годишно счетоводно приключване, за да не ангажират, и без това заетите им счетоводители или при самостоятелно водене на счетоводство. При положение, че дадете тази работа на счетоводна кантора, в която работят повече специалисти, то тогава годишното счетоводно приключване ще стане по-лесно и бързо.

Добрата новина свързана с индивидуалната услуга по годишно счетоводно приключване е, че Вие ще имате достатъчно време за собствените си дела и дейности, а всичко останало ще бъде направено от професионалистите в счетоводството. Последният етап е получаването на потвърждение за успешното публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър.

Какви документи трябва да предоставите на счетоводителите?

За начало, е нужно да подготвите всички документи, с които разполагате за годишното счетоводно приключване. Те се предоставят на счетоводител / счетоводна кантора, за да бъдат анализирани, пресметнати и публикувани в отчета. В този ред на мисли, е нужно да съхранявате надеждно и сигурно всеки един документ. Ето и какво трябва да дадете на счетоводителите, за да приключат счетоводството за отчетния период за годината:

  • Фактури за приходи и разходи;
  • Анулирани фактури;
  • Фискални бонове;
  • Извлечения от фирмената сметка от 01.01 до 31.12;
  • Банкови квитанции за извършени плащания на ДОД (ако се налага);
  • Банкови документи за извършени плащания;
  • Пълномощно за публикуване на ГФО в ТР;

Цялата тази документация ще бъде анализиран и обобщена от счетоводството, за да бъдат изкарани финалните резултати, и да се види актуалното състояние на фирмата ви. В случай на загубени документи, е нужно да се консултирате със специалиста и съответните органи.

Защо да потърсите професионална помощ?

Годишното счетоводно приключване е един от най-важните етапи, през които минава фирмата ви, така че да стигне до държавните институции. В този ред на мисли, е необходимо всичко да бъде чисто и прозрачно, за да не се стига до актови и глоби. Счетоводните услуги са най-доброто решение, което може да вземете. С тяхна помощ сметките Ви ще бъдат анализирани внимателно, така че да се стигне до финалното съставяне на подробен и прецизен отчет.

Не се притеснявайте, тъй като ние можем да Ви помогнем, с тази толкова важна задача. Ако желаете да се възползвате от услугата за годишно счетоводство, то тогава не се колебайте да се свържете с нас. Заедно ще докараме нещата до успешен край, от който да останете доволни.

Contact Email Icon