Счетоводни Услуги » Блог » Каква фирма да регистрирам – ООД, ЕООД, ЕТ, АД или друга?

Каква фирма да регистрирам – ООД, ЕООД, ЕТ, АД или друга?

Каква фирма да регистрирамМного хора желаят да стартират собствен бизнес и се питат, каква фирма да регистрират. Вариантите са най-различни, а сред тях са: ООД, ЕООД, ЕТ, АД и други. Ако не знаете, какво е значението на тези правни форми, то тогава ще получите пълна информация на тази страница. А сега, вместо да губим повече време с увода, ще преминем към тази важна тема по същество.

Регистрация на ЕООД / ООД

Юридическите статуси „ЕООД“ и „ООД“ представляват дружества с ограничена отговорност. Това означава, че материалната отговорност на собствениците на този вид фирми, е ограничена пред държавните институции и кредиторите. Тази отговорност се касае до размерите на дяловата вноска, като част от капитала. Днешните закони позволяват откриване на ЕООД или ООД с минимален капитал от 2.00 лева. Това е и размерът на отговорността на собственика.

Каква е разликата между ООД и ЕООД?

Правната форма „ООД“ означава – Дружество с ограничена отговорност. Фирмата се състои от едно лице или по-голям брой лица, чиято отговорност пада върху дяловата им вноска на капитала. И ето тук идва основната разлика между юридическите статуси, тъй като при ООД, капиталът може да принадлежи на повече от едно лице, а именно и на вашите съдружници.

Определението за „ЕООД“, е Еднолично дружество с ограничена отговорност. При него има един собственик на капитала, който носи отговорността за задълженията. И в двата случая обаче става дума за дружества с ограничена отговорност, както стана ясно до този момент.

Какви документи са нужни за регистрация на ООД / ЕООД?

За регистрация на ООД или ЕООД, се попълва заявление А4 и към него се прибавят още документи. Заплаща се държавна такса за вписване на дружеството в търговския регистър и се чака срок за одобрение. Ето и какви документи трябва да приложите за регистрация на Е/ООД?

 • Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД);
 • Протокол за взетото решение на върховния орган;
 • Нотариално заверен образец от подписа (спесимен);
 • Банков документ за внесения капитал;
 • Декларация по член 141, ал. 8, ТЗ;
 • Декларация по член 142, ТЗ;
 • Декларация по член 13, ал. 4, ЗТР;
 • Документ от внесената държавна такса за вписване;

В случай, че заявлението се подава от упълномощено лице, то тогава трябва да бъде приложена декларация по член 15, ал. 5. Ако обаче пълномощник не се предвижда, то тогава тази декларация не трябва да се прилага и отпада от комплекта с документи.

Ние можем да ви съдействаме за бърза и безпроблемна регистрация на ЕООД или ООД, като за целта използвайте формата ни за контакт или позвънете да предложените телефони за връзка.

Регистрация на ЕТ

Едноличният търговец (ЕТ) е сред по-старите форми за управление на бизнеси. Разликата между ЕТ и дружествата с ограничена отговорност е, че едноличните търговци са отговорни пред държавата и кредиторите с цялото си имущество. Това се счита за недостатък от мнозина, макар че в близкото минало ЕТ се ползваше с някои данъчни облекчения и привилегии.

Повечето хора избягват регистрация на ЕТ, тъй като физическото лице (търговецът), носи отговорност с цялата си собственост, а именно апартамент, автомобил, спестявания и прочие. Ако търговецът затъне в задължения, може да се раздели с всичко, което има към момента.

Въпреки всичко, ЕТ има и някои предимства. Така например, за откриването му, не е нужно да се внася капитал. Държавните такси за регистрация също са по-ниски, в сравнение с ООД и ЕООД. На последно място, но не по важност, закриването на ЕТ става много по-бързо.

Какви документи са нужни за регистрация на ЕТ?

За да регистрирате ЕТ, е необходимо да попълните заявление А4, което да приложите заедно с други документи в Търговския регистър. По-долу ще посочим, какви документи се изискват за вписването на едноличния търговец в регистъра, така че да получите по-добра представа:

 • Документ за платена държавна такса;
 • Нотариално заверен спесимен (образец от подписа);
 • Декларация по член 13, ал. 4 от ЗТР;
 • Декларация, че ЕТ отговаря на условията на чл. 57 и чл. 58 от ТЗ;

Тук всеки може да видите, че документите за прилагане са значително по-малко, отколкото при останалите фирми. В този ред на мисли, процедурата е далеч по-лека, но е добре да се замислите дали едноличният търговец е добро решение за управлението на бизнеса ви.

При положение че желаете съдействие за регистрация на ЕТ, можете да се свържете с нас на посочените данни за контакт, а ние ще ви съдействаме да стартирате вашия бизнес.

Регистрация на АД

Юридическата форма „АД“ означава – Акционерно дружество, при което капиталът се разпределя на дялове, които образуват общата му стойност. Акционерните дружества се различават от останалите, тъй като при тях присъстват акции. Една акция не може да има по-ниска номинална стойност от 1.00 лева. Стойността на акциите се определя в цели числа и левове. Съгласно закона, минималната стойност на капитала на АД, трябва да е 50 хил. лева.

В този ред на мисли, акционерните дружества, са препоръчителни за по-едрия бизнес и хората, които са готови да направят голяма капиталова вноска. Разбира се, ние можем да ви помогнем с регистрацията на АД, ако се затруднявате и искате да получите професионално съдействие.

Какви документи са нужни за регистрация на АД?

За регистрация на АД е нужно да подготвите немалко документи, които да приложите към заявлението в Търговския регистър. Ако се свържете с нас, можем да подготвим тези документи, за да ви спестим време и нерви. Ето ги и видовете документи за регистрация:

 • Заявление за вписване в Търговския регистър;
 • Устав (при АД) или Учредителен акт (при ЕАД);
 • Протокол от проведеното Учредително събрание;
 • Протокол от проведеното събрание на съвета на директорите;
 • Протокол от заседанието на надзорния съвет при избиране на членове на УС;
 • Списък с вписаните лица с акции, удостоверен от УС;
 • Декларация по член 160, ал. 6;
 • Нотариално заверено съгласие придружено от декларация по чл. 234, ал. 3 от ТЗ;
 • Лицензи и разрешителни за извършване на определени дейности;
 • Документ за професионална квалификация ;
 • Документ за платена държавна такса;

В някои случаи могат да се изискват и допълнителни документи, така че е желателно да направите консултация с юрист, който да окомплектова документацията, за да бъде приложена надлежно в Търговския регистър. Не се колебайте да ни потърсите, за да ви помогнем.

Често задавани въпроси

Мога ли да работя на друго място, ако регистрирам фирма?

Да, можете да извършвате трудова дейност и едновременно да управлявате фирма.

Кой може да ми помогне за регистрация на фирма?

Вие можете да се обърнете към юрист и / или счетоводна къща, които ще ви помогнат да регистрирате фирма.

Информация за автора

Contact Email Icon