Счетоводни Услуги » Блог » Корпоративен данък: Какво трябва да знаем за данък печалба?

Корпоративен данък: Какво трябва да знаем за данък печалба?

Корпоративен данъкАко тепърва се сблъсквате с понятието – корпоративен данък, то тогава е добре да прочетете тази статия, за да разберете какво представлява това задължение, кога се дължи и как се заплаща. В следващите редове ще посочим важни неща за този вид данък, така че да бъдете подготвени, когато дойде време да го внесете. А сега, без да губим време, нека да минем по същество.

Какво значи корпоративен данък?

По-просто казано това е данък печалба, който се дължи от юридическите лица (фирмите). Различните дружества имат данъчни задължения върху придобитите от тях доходи в страната и чужбина. Корпоративният данък е 10% от реализираната печалба и се заплаща за цялата календарна година. А сега не спирайте да четете, тъй като идва още полезна информация.

Как се формира данък печалба?

Ако вашата фирма е генерирала печалби през данъчната година, то тогава има задължение за плащане на данък печалба (корпоративен данък). Определящият срок за една данъчна година е от 1 януари до 31 декември. Фирмената печалба се определя, след като от приходи, извадите направените разходи за нуждите на фирмата подплатени със съответните фактури и документи. В случай, че изчислението е положително, фирмата има печалба, ако е със знак минус, е на загуба.

Има някои хора, които си служат с хитрости, за да избегнат по-големи плащания на данък печалба. Те правят странични разходи в края на годината, но не всички те биват признавани. Така например, ако работите в сферата на кулинарията, но сте получили фактура за покупка на спалня, то този разход няма да бъде признат. Общо взето разходите, които не отговарят на дейността на фирмата, няма да бъдат признати, това важи и за разходите, за които няма издаден документ.

Кога се декларира корпоративният данък?

Всяка фирма има задължение да декларира постигнатия годишен финансов резултат, като подаде годишна данъчна декларация в Националната агенция по приходите. В случай, че даденото дружество не е осъществило дейност през данъчната година и не подлежи на плащане на корпоративен данък, не е длъжно да подава годишната данъчна декларация в НАП.

Годишната данъчна декларация (ГДД), трябва да се подаде до 31.03 на следващата година. Този срок обаче може да бъде променен, както се случва напоследък, заради пандемията от Covid-19. Ето защо, можете да проверите до коя дата се подава ГДД, в сайта на НАП или да се обадите на телефоните им за информация. Подаването на ГДД се извършва онлайн, с електронен подпис.

При грешно попълване на годишната данъчна декларация, имате право на корекция до 30.09 същата година. За целта се подава съответната коригираща декларация. В случай, че пропуснете този срок, подлежите на административна санкция, чийто размер варира от 500 до 3000 лева.

Ако не се справяте с попълването на ГДД, можете да разчитате на нашите счетоводни услуги, с чиято помощ ще предадете попълнения документ в срок, без да се допускат никакви грешки. Повече информация може да получите, след като се свържете със счетоводната ни къща.

Как се плаща корпоративен данък?

Корпоративният данък задължително трябва да бъде платен по банков път. За целта, е необходимо да се впише IBAN на ТД на НАП. Тук е важно да се обясни, че различните териториални дирекции на Националната агенция по приходите, имат различни сметки. Справка може да бъде направена директно в сайта на агенцията.

При попълване на платежното нареждане се изписва и код за конкретния данък, така че внимавайте да не го сбъркате, защото парите ще отидат по друго направление. Най-разумно е платежното да бъде написано от счетоводител, за да се избегнат недоразумения.

Ако не спазите законовия срок за плащане на данъка, подлежите на глоба, така че не препоръчваме да се бавите. Всякакви възникнали въпроси относно плащането на данъка, могат да се отправят към служителите на НАП на телефоните за информация в официалния сайт на институцията. Естествено, ние също сме готови да помогнем с допълнителни сведения.

Какъв е размерът на корпоративния данък?

Към актуалния момент ставката на данък печалба в България е 10%, които трябва да платите, след като извадите разходите от приходите на фирмата. Така например, ако фирмата има печалба от 10 000 лева, то тогава ще трябва да платите 1000 лева, като ги преведете по сметката на ТД на НАП. Заплащането на дължимата сума се извършва от фирмената сметка към държавната институция.

Обобщителни думи

По-горе ви запознахме с всичко най-важно около т.нар. данък печалба. В статията ни споделихме нужните документи и срокове за плащане на корпоративен данък, както и със самата процедура. Общо взето няма някакви сериозни спънки, които произхождат от това задължение, но не забравяйте, че при изникнал проблем, можете да се свържете с нашата счетоводна къща. А сега пожелаваме на читателите ни успех в бизнеса и се надяваме, че сме успели да ви бъдем полезни.

Често задавани въпроси

Кога не трябва да плащам корпоративен данък?

Ако фирмата ви няма дейност по време на данъчната година от 1 януари до 31 декември, то тогава не подлежите на плащане на корпоративен данък.

Какво се случва при подаване на грешна годишна данъчна декларация?

Имате възможност да подадете коригираща декларация в срок до 30 септември същата година.

Кой може да ми даде допълнителна информация?

В сайта на НАП ще видите допълнителна информация относно корпоративния данък, а може и да позвъните на телефоните за информация, където персоналът на агенцията ще ви обслужи.

Трябва ли ми счетоводител за плащане на корпоративен данък?

Не е задължително, но ако не можете да се справите с попълването на ГДД или платежното нареждане за плащане на данъка, е по-добре да използвате услугите на счетоводител.

Информация за автора

Contact Email Icon