Счетоводни Услуги » Блог » Международни счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандартиМеждународните счетоводни стандарти, които са познати с абревиатурата МСС, представляват множество правила, които са приети от Комитета по международни счетоводни стандарти. Те са създадени, с цел да се установи общ стандарт, който да се прилага при изготвяне и предаване на финансови отчети от компании. Повече на тема МСС, можете да прочетете в тази наша статия.

Какво представляват Международните счетоводни стандарти?

Общо взето Международните счетоводни стандарти, са направени, за да отразят реалната информация относно финансовото състояние на различните компании. Финансовата информация, която идва чрез прилагането на МСС, трябва да бъде оповестена пред съответните органи.

Издаването на Международни счетоводни стандарти, се дължи на Комитета по Международни счетоводни стандарти (IASC). Тази институция е предшественик на сегашния Съвет за Международни счетоводни стандарти (IASB). За първи път Комитетът по Международни счетоводни стандарти се сформира през 1973 година и съществува до 2001 година.

В момента функциите на комитета са иззети от Съвета по Международни счетоводни стандарти (IASB), които приемат МСС и го развиват като издават Международните стандарти за финансово отчитане, което по-широката публикува познава под популярната абревиатура – МСФО.

Съдържание на Международни счетоводни стандарти

В съдържанието на МСС влизат най-важните правила относно счетоводната дейност спрямо съществуващите видове предприятия. В документа са описани детайли относно отчетността на компаниите и начините за прилагане на МСС. Нека видим, какво съдържа поредицата от правила:

 • Финансови отчети;
 • Запаси;
 • Отчитане на парични потоци;
 • Счетоводна политика, оценки и грешки при счетоводството;
 • Настъпили събития след предаване на отчета;
 • Договори за строителство;
 • Данък върху доходите;
 • Имоти, съоръжения и машини;
 • Лизинг;
 • Стандартни доходи;
 • Обезщетения за персонала;
 • Отчет на държавни / правителствени субсидии;
 • Разходи по заеми;
 • … и редица други!

Тази съвкупност от правила, ще спомогне за прозрачната счетоводна дейност на всяко предприятие, както и за предаването на нужната финансова и данъчна информация под формата на отчет. Доброто познаване на МСС, е задължително за всеки професионалист в сферата на счетоводните услуги, както и за предприемачите и представителите на различни бизнеси.

Каква е целта на Международните счетоводни стандарти?

С помощта на МСС, всяка компания може да изготви финансовия си отчет, така че да отразява реалното му икономическо състояние. Финансовите отчети включват приходи и разходи, пасиви и активи, дължими данъци и още цял куп елементи. Внимателният прочит на МСС, ще бъде полезен за фирмите и корпорациите, ако желаят те да водят правилно и разбираемо счетоводство.

В същото време всяка компания може да види финансовите си резултати в края на годината, след като бъдат приложени Международните счетоводни стандарти. В този ред на мисли, е необходимо да бъдат приложени правилно от специалистите, които се занимават със счетоводната дейност на предприятието. Ето защо, МСС са наистина важни за бизнеса.

Няколко думи в обобщение

От написаното по-горе стана ясно, какво представляват Международните счетоводни стандарти и какво тяхното приложение към днешна дата. Всеки счетоводител трябва да познава МСС, за да бъде пълноценен в професията си. Водейки се от този факт, не се колебайте да потърсите съдействие от нашата счетоводна кантора, която ще ви помогне с прилагането на МСС.

Често задавани въпроси

В следващите няколко реда ще отговорим на най-често задаваните въпроси, свързани с Международните счетоводни стандарти. Ако не намирате вашият въпрос сред зададените, можете да се свържете със счетоводната ни кантора, а ние ще ви съдействаме с отговор на запитванията.

Къде да намеря повече информация за Международните счетоводни стандарти?

В интернет ще намерите пълното съдържание на Международните счетоводни стандартни, за да се запознаете с тях отблизо.

Какво значи абревиатурата МСФО?

Това е абревиатура за Международни стандарти за финансово отчитане, които кореспондират с Международните счетоводни стандарти.

Кой въвежда Международните счетоводни стандарти за първи път?

За първи път МСС са въведени от Комитета за Международни счетоводни стандарти през 1973 година;

Информация за автора

Contact Email Icon