Счетоводни Услуги » Блог » Младши счетоводител длъжностна характеристика, отговорности и изисквания

Младши счетоводител длъжностна характеристика, отговорности и изисквания

Младши счетоводител длъжностна характеристика, отговорности и изискванияПри положение че търсите младши счетоводител длъжностна характеристика, то тогава нашата статия ще ви помогне. В нея ще посочим всичко свързано с длъжността на счетоводителя, както и ще посочим какви са неговите отговорности. Разбира се, ще опишем и изискванията, които работодателите имат към младши счетоводителя, така че да получите подробна информация.

Какво представлява длъжността младши счетоводител?

Младши счетоводител е онова лице, което се грижи за водене на първични документи, осчетоводяване на фактури и документи, а също и водене на ведомости. Разбира се, длъжностната характеристика включва и други допълнителни неща. За да бъдем още по-ясни, ще изброим в списък повечето от задачите, с които се нагърбва младшият счетоводител в работата си:

 • Регистрира различни видове счетоводни операции;
 • Контролира приходите и разходите на фирмата;
 • Изчислява данъци, осигурителни вноски и такси;
 • Осчетоводява и плаща трудови възнаграждения на служителите;
 • Съхранява надлежно счетоводната информация;
 • Пази в строга тайна всички поверителни сведения на предприятието;
 • Извършва междинно и годишно приключване;
 • Поема и други задачи дадени от ръководителите на предприятието;

Това е основната част на длъжностната характеристика на младши счетоводител. Разбира се, списъкът продължава с още много задължения, така че е добре да се запознаете с тях. Младши счетоводителите развиват своите умения с напредъка на времето и могат да бъдат повишени в длъжността. Ето защо, е необходимо да спазват счетоводна дисциплина по време на работа.

Какви са отговорностите на младши счетоводителя?

По-горе ви запознахме с основната длъжностна характеристика на младши счетоводителя, но трябва да ви запознаем и с отговорностите, които това лице поема, когато бъде назначено. Имайте предвид, че отговорностите не са никак малко, макар че не говорим за експерт счетоводител. А сега, без да губим нито секунда време, се насочваме към отговорната част на този важен пост:

 • Младши счетоводителят носи материални и финансови отговорности;
 • Счетоводителят трябва да спазва утвърдените правила за безопасна работа;
 • Той е длъжен да не разпространява информация от личен характер;
 • Носи отговорност за качеството на положения от него труд;
 • Спазва счетоводните стандарти и българското законодателство;
 • Съхранява и пази счетоводната информация на предприятието;
 • Пази фирмена тайна и не злоупотребява с информация;

Естествено, това не са всички отговорности на младши счетоводителите. Те приемат и много други задания, които са свързани пряко с компаниите, в които работят. При постъпване на работа биват въведени в материята от ръководните органи на фирмата, за да се запознаят с отговорностите.

Изисквания към длъжността младши счетоводител

Съществуват редица изисквания, които трябва да покрие кандидата за работа като младши счетоводител. Тази професия е много важна, така че не всеки може да я практикува. Ето защо, компаниите имат единодушна политика по отношение на изискванията към счетоводителя. В следващите редове, ще разгледаме, какво се иска от младши счетоводителите в наши дни:

 • Висше образование с подходящата квалификационна степен;
 • Умения за работа с компютър и фискални устройства;
 • Препоръчително е да владее поне един чужд език;
 • Добро познаване на всички основни нормативни актове;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност;

При положение че покривате тези изискания, то тогава можете да започнете работа като младши счетоводител. Разбира се, посочихме базовите изисквания, които повечето предприятия имат към кандидатите за работа. Към тези изисквания, е възможно да се прибавят и още много други.

Финални думи

Младши счетоводител е отговорна длъжност и в това няма спор. По-горе научихте, колко задължения и отговорности носят работниците на този пост. Естествено, трябва да се съобразите с информация, ако искате да кандидатствате за младши счетоводител в някоя компания. Надяваме се, че сме успели да ви бъдем полезни и ще се радваме да успеете да пробиете в тази професия.

Често задавани въпроси

Какво образование е нужно за младши счетоводител?

За да работите като младши счетоводител, е нужно висше счетоводно – икономическо образование, с подходящата за случая квалификационна степен.

Трудна ли е работата на младши счетоводителя?

Да, тази работа е свързана с много отговорности и изпълнение на множество задачи. Ето защо, не всеки може да заеме поста младши счетоводител в дадената компания.

Информация за автора

Contact Email Icon