Счетоводни Услуги » Блог » Оперативно счетоводство

Оперативно счетоводство

Оперативно счетоводствоОперативното счетоводство се нарежда сред четирите дисциплини на бизнес счетоводството, сред които са още статистическо, счетоводното и данъчното счетоводство. При него се използват съвкупност операции, с чиято помощ се събира и анализира статистическа и счетоводна информация. Ако не сте запознати с оперативното счетоводство, то тогава прочетете статията ни.

Каква е целта на оперативното счетоводство?

Няма как да опишем оперативното счетоводство с няколко изречения. В него се включват множество операции, като всяка от тях има своето значение. За да придобиете поне обща представа, какво е оперативно счетоводство и каква е целта му, продължете да четете по-долу:

 • Събиране и обработка на счетоводни данни;
 • Ежедневно събиране на информация за даден бизнес;
 • Уточняване на работни заплати и производство на готова продукция;
 • Оценка и анализ на финансови показатели и ефективност на предприятието;
 • Подготовка на документи и работа с държавните органи;

Общо взето така изглежда работата на оперативния счетоводител. Зад посочените понятия се крие много труд, така че работата се изпълнява от добре подготвени професионалисти. В наши дни има немалко курсове по оперативно счетоводство, както и обучение в държавните университети. Вие можете да се възползвате от нашите услуги, тъй като при нас работят наистина добри специалисти.

Специфики на оперативното счетоводство

Оперативното счетоводство има своите специфики, които го отличават от другите счетоводни дисциплини. Ако все още не сте разбрали, какви са характеристиките на този вид счетоводство, то тогава ще ви помогнем, като ви предоставим детайлна информация около този сектор:

 • Оперативното счетоводство може да помогне при регистриране на бизнес трансакции, определяйки тяхното качество, срок на изпълнение и други. Това го различава от обикновеното счетоводство, при което се гледат само платежните операции;
 • Всички извършени бизнес трансакции се записват и се използват както финансови, така и нефинансови метрики за анализ и отчетност;
 • Предвижда се аналитична дейност при отразяване на процесите и операциите;
 • Използват се таблици, графики и други форми, така че да се удовлетворят целите на оперативното управление;

Ако всички това ви звучи прекалено сложно, можете да се насочите към счетоводната ни кантора. Опитният ни екип от оперативни счетоводители се занимава с анализи на сделки, регистриране на трансакции, бизнес прогнози и други. Ние ще бъдем ваш верен партньор, за да постигнете успехи.

Как да изберем оперативен счетоводител?

Ако вашето предприятие има нужда от оперативен счетоводител, то тогава трябва да бъдете внимателни при избора си. На вас ви е нужен квалифициран професионалист, който да се заеме с оперативното счетоводство, ДДС, ТРЗ, каса, склад и други. Ето и за какво да гледате при избора:

 • Потърсете експерт в оперативното счетоводство;
 • Опитът в оперативното счетоводство е от голяма важност;
 • Работете с добрите счетоводни кантори;
 • Не поверявайте работата на неоторизирани счетоводители;
 • Потърсете повече информация в интернет пространството;
 • Свържете се с нас, за да ви помогнем;

Всички тези неща са решаващи за клиента. Оперативното счетоводство е дисциплина, която изисква съответната подготовка и това е причината не всеки счетоводител да може да се нагърби с работата. По-горе ви дадохме напътствия, как да стигнете до наистина добър професионалист.

Финални думи

В нашата статия разгледахме оперативното счетоводство отблизо и обяснихме, какво означава и какво е предназначението му. Счетоводната ни кантора има необходимия опит в дисциплината и ще ви помогнем ако ни се обадите. Естествено, гарантираме високо качество на услугите ни и наистина достъпни цени. За повече информация използвайте контактната форма в сайта ни.

Често задавани въпроси

Каква е работата на оперативния счетоводител?

Оперативният счетоводител подготвя платежни нареждания, осчетоводява документи, следи за верността им, подготвя декларации, работи с ДДС и има още цял куп задължения.

Скъпо ли е оперативното счетоводство?

Ако потърсите нашата счетоводна кантора, ще ви предложим добра цена за оперативно счетоводство, така че можете да ни гласувате доверие и да се свържете с нас в удобно време.

Информация за автора

Contact Email Icon