Счетоводни Услуги » Блог » ОПР (Отчет за приходи и разходи) – Какво представлява?

ОПР (Отчет за приходи и разходи) – Какво представлява?

ОПР (Отчет за приходи и разходи)Ако не знаете, какво представлява финансовият отчет за приходите и разходите, то тогава тази наша статия ще ви бъде полезна. От следващите редове ще научите, защо е важен ОПР и как се прави той. Благодарение на този вид отчет, се разбира откъде идват средствата на дадена фирма и как се разпределят във времето. Без да губим повече време, преминаваме към тази важна тема.

Какво е ОПР и каква е ползата от него?

В началото, е нужно да обясним, че ОПР е разделен на 2 части, а именно приходна и разходна. Приходната част, е свързана с ви на продажбите – услуги, стоки и други. Взимат се предвид също постъпленията от дивиденти, лихви, и промени при валутните курсове.

Разходната част се касае до разходите на фирмата, каквито биха възникнали за служителите, ползването на услуги, купуването на материали и прочие. В случай, че приходната част надвишава разходната, е налице печалба, която се облага с данък от 10%.

Фирмите използват отчета за доходите (приходите и разходите), така че да получат представа дали дейността им е печеливша или губеща, с течение на времето. Познавайки тези детайли, те могат да определят данъчните си задължения. В същото време може да се наблюдава отблизо, с каква скорост приходите растат или намаляват. Най-хубавото на ОПР е, че предоставя точни и изчерпателни данни за определен период, което е от голяма важност за предприемачите.

Отчет за приходи и разходи – съдържание

По-горе вече обяснихме, какво включват двете съставни части на отчета за приходи и разходи. Най-общо казано – ОПР съдържа синтезирана информация относно получените приходи, извършените разходи и краен финансов резултат, който може да е печалба или загуба. Отчетът може да се изготви в едностранна или двустранна форма на база направени финансови сметки. Ето и какво още съдържа този отчет за доходите, който е полезен за всяка една фирма днес:

  • Начислените данъци спрямо финансовия резултат;
  • Промени в остатъка на продукцията и незавършено производство;
  • Разходи по икономически елементи (придобиване и ликвидация);
  • Придобити материали лично производство;
  • … и други!

Този отчет най-често се съставя от счетоводителя (счетоводната къща) на фирмата. При положение че желаете изготвянето на ОПР, можете да се възползвате от нашите услуги. За повече информация използвайте начините за контакт с нас чрез телефонен номер или електронна поща.

Как се изготвя отчет за приходи и разходи?

Отчетът за приходи и разходи, се изготвя посредством използването на специализиран счетоводен софтуер. Най-често ОПР се съставя от счетоводител или компетентно лице. Предлагат се опции за изготвянето на отчет за всяка дейност на фирмата поотделно, а също и общо за дейността. Това става чрез така наречените ОПР профили. Процедурата започва със създаване на профилите за ОПР, настройки за изчисляване на перата на приходите и разходите и крайно изчисление.

В наши дни има различни софтуерни решения, с чиято помощ да се състави ОПР, но е добре да имате познания по счетоводство и финанси, за да се справите с тази задача. Това е и причината да ви посъветваме да потърсите помощ от професионалист, който да се заеме с тази работа. Ние имаме опит в изготвяне на отчет за приходи и разходи, така че не се колебайте да ни потърсите.

Защо е важен ОПР и какви са предимствата му?

Отчетът за приходите и разходите на дадена компания, е важен както за нейните собственици, така и за инвеститорите. Анализът на предприятието започва именно от ОПР, защото информацията в отчета спомага да се оцени определената фирма и да се разбере, каква е нейната стойност.

Използвайки ОПР става ясно дали фирмата е печеливша и какви са нейните печалби. Отчетът се публикува най-често на три месеца и предоставя справка за актуалното състояние на компанията. По този начин всеки инвеститор може да реши дали да инвестира средства в предприятието.

Разбира се, съставянето на ОПР, е важно и за самите собственици на фирмите. Последните могат да проследят движението на парите си, за да вземат важни решения за разширяване на дейността, да определят данъчните си задължения и също така да си извадят крайни изводи от анализите.

Общо взето, за да има яснота около движението на приходите и разходите, е нужен този отчет, в който присъстват всички важни елементи и компоненти. Ние можем да продължим да изреждаме предимствата на ОПР, но смятаме, че вече сте си изградили мнение за този финансов инструмент.

Обобщителни думи

В статията ни разгледахме отблизо отчета за доходите – приходите и разходите. Обяснихме какво е неговото значение, как се изготвя и защо е толкова важен. Надяваме се, че сме успели да ви бъдем полезни, за да анализирате финансовите резултати на компанията си, както и да проверите, къде е най-добре да инвестирате парите си. Сега е време да ви пожелаем успехи и всичко добро.

Често задавани въпроси

Какво значи абревиатурата ОПР?

Абревиатурата ОПР означава отчет за приходи и разходи, за който писахме по-подробно в нашата статия.

Кой може да изготви ОПР на фирма?

Компетентни в изготвянето на отчет за приходи и разходите са счетоводителите и счетоводните къщи. Те могат да създадат отчета използвайки различни счетоводни програми и системи.

За какво помага отчетът за приходи и разходи на фирмите?

Благодарение на отчета, се следят приходната и разходната част на компанията и се изготвя финансов резултат. Това е един чудесен инструмент за финансов анализ към днешна дата.

Можем ли сами да изготви отчет за приходи и разходи?

Да, можете да го направите, но ако нямате опит в счетоводната работа, е по-добре да поверите тази задача на професионалист, тъй като има риск да допуснете грешка.

Информация за автора

Contact Email Icon