Счетоводни Услуги » Блог » Откриване на фирма от чужденец – ФЛ / ЮЛ

Откриване на фирма от чужденец – ФЛ / ЮЛ

Откриване на фирма от чужденецВ тази статия ще разгледаме по-подробно, каква е процедурата по откриване на фирма от чужденец в България. По-долу ще ви запознаем, как протича учредяването на дружество от чуждестранни граждани, които са физически или юридически лица. Няма да пропуснем и документите, които се изискват за откриване на фирма от чужденец, като се надяваме материалът да ви бъде полезен.

Регистрация на фирма от чужденец (ФЛ)

Процедурата по регистрация на фирма от чужденец – физическо лице в България, не е много по-различна от стандартната. На първо място, трябва да се подготвят необходимите документи за учредяването на дружеството, които обаче трябва да бъдат на два езика – български и английски.

Важно е да упоменем, че няма задължително изискване, чуждестранния гражданин да пребивава на територията на Република България, нито пък да говори и знае български език. Разбира се, съществуват някои специфики, за които ще отворим дума следващите редове на статията ни.

Едно от правилата за регистрация на фирма от чужденец, е последният да премине през идентификация с национален или международен паспорт. При положение че физическото лице притежава удостоверение за пребиваване в България, документът може да бъде добавен, но това не е абсолютно задължително. Само удостоверение за пребиваване, не е достатъчно за регистрация на фирма и за това в закона е посочено условия за представяне на паспорт.

Сред подводните камъни, които на чужденците да регистрират фирма, е тромавата процедура по откриване на набирателна сметка в банката. За да се стигне до там фирмените документи трябва да са готови и едва тогава да се кандидатства. На практика за гражданите от ЕС, банковите проверки са по-облекчени, но няма абсолютна гаранция, че ще получат нужното одобрение.

Какви документи се искат за отваряне на фирма от чужденец?

Освен националния и / или международният паспорт, чуждестранният гражданин, трябва да отвори набирателна сметка в банка и да подготви всички останали декларации, в зависимост от вида на фирмата, която иска да регистрира. Ето го и основният пакет от задължителни документи:

  • Национален или международен паспорт;
  • Заявление по образец А4
  • Документ за внесен капитал на фирмата;
  • Нотариално заверен образец от подписа (спесимен);
  • Документ за платена държавна такса за вписване в ТР;
  • … и други!

Ако документите са правилно окомплектовани и подадени в Търговския регистър, то тогава фирмата би следвало да бъде регистрирана до няколко работни дни. Разбира се, ние можем да съдействаме за регистрация на дружеството от чужденец, така че можете да се свържете с нас чрез посочените в сайта ни контакти. В сайта ни ще откриете и допълнителна важна информация.

Регистрация на фирма от чужденец (ЮЛ)

Процесът по регистрация на дружество от чужд гражданин, който е юридическо лице, може да крие множество спънки. В този ред на мисли, е необходимо лицето да работи с добри юристи, които ще му помогнат да регистрира своята фирма на българска територия. Не са малко чужденците, които изпитват затруднения при откриване на фирма и за това ще им помогнем, като дадем информация. Ако имате допълнителни въпроси, винаги може да се свържете с нас.

Преди да се премине към учредяване на дружеството, е желателно да се проведе консултация със счетоводна къща, която да прегледа двата основни документа, а именно актуално състояние на фирмата и дружествен договор. Тези два документа дават предоставят информация за основните положения във фирмата, от които следва да бъдат подготвени регистрационните документи.

Важни документи за учредяване на фирма от чужденец (ЮЛ)

Дружествен договор

В дружествения договор на фирмата е записано, кой е органът, който може да вземе решение за учредяването на фирмата. В него са посочени различните параметри, които трябва да се вземат предвид, когато се изготвя документа за регистрация на дружеството на територията на България.

В този дружествен договор е разписано, кой взима решението относно учредяване на фирмата в България, като това могат да бъдат собствениците на дялове и акции или неговите директори и управители. Всички тези неща се вземат под внимание, когато се изготвят българските документи за вписване на фирмата в Търговския регистър.

Решение за учредяване на фирма

Решението за учредяване на дружество от чуждестранно юридическо лице, е вътрешен документ, който обаче трябва да бъде изготвен, така че да отговори на законодателството в България. Е него са посочени реквизити на българския вариант на фирмата, сред които наименование, адрес на седалище, разпределение на дялове или акции, имена на собственици, управители и други. Цялата тази информация е изискуема, спрямо разпоредбите в Търговския закон на страната.

Апостил

За да придобият стойност в България, е задължително чуждите документи да са съобразени с определени в закона изисквания за превод и легализация. Най-често това се постига чрез използването на апостил, който представлява печат за удостоверение на документите, спрямо държавата, в която са издадени. Това е още едно изискване към юридическите лица, които желаят да открият свое дружество на българска територия.

Помощ за откриване на фирма от чужденец в България

Ако процедурата по откриване на фирма от чужденец в България ви се струва прекалено сложна, то тогава нямате повод за притеснение, тъй като можете да разчитате на професионални счетоводни и юридически услуги, с чиято помощ, тази процедура да бъде максимално облекчена.

При положение че не потърсите съдействие, ще се сблъскате с редица проблеми и затруднения. Ние искаме да ви ги спестим и за това предлагаме помощта си тук в уебсайта ни. Вярваме, че можем да ви бъдем полезни и ще се радваме да работим с вас, ако ни гласувате доверие.

Често задавани въпроси

Колко време отнема регистрация на фирма от чужденец (ФЛ)?

При положение че има набирателна сметка и документите са депозирани в Търговския регистър, то тогава регистрацията ще отнеме от 2 до 5 работни дни.

Колко време отнема регистрация на фирма от чужденец (ЮЛ)?

Процедурата по регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице е по-дълга, заради подготовката на документите.

Какви дружества могат да регистрират чужденците у нас?

На практика няма ограничение за вида дружества. Чуждестранните граждани могат да регистрират – ООД, ЕООД, АД и други.

Информация за автора

Contact Email Icon