Счетоводни Услуги » Блог » Първични счетоводни документи: Какво представляват?

Първични счетоводни документи: Какво представляват?

Първични счетоводни документи: Какво представляват?Първичните счетоводни документи се съставят, когато се регистрират стопански операции за пръв път. Съдържанието им може да бъде прехвърлено във вторични счетоводни документи, което например може да послужи за натрупване. Как се изготвят първичните счетоводни документи и какво още трябва да знаем за тях, ще научите, ако прочетете тази статия посветена на темата.

Как се съставят първични счетоводни документи?

За начало, е нужно да знаете, че първични счетоводни документи, се изготвят от компетентен счетоводител или счетоводна къща. Документите се съставят в момента на извършване на сделка или стопанска операция. Те представляват доказателство за извършването на самата операция, така че са особено важни. Ние можем да ви помогнем при изготвяне и оформяне на документите.

Оформянето на първичните счетоводни документи, е съобразено със Закона за счетоводството и правилата, които регламентират счетоводната дейност. За да бъдем още по-ясни, ще ви предоставим пример за съдържанието и информацията, която се намира в документите:

 • Название на документа;
 • Вид на документа;
 • Дата на съставяне на документа;
 • Детайлни данни за изпълнителя;
 • Детайлни данни за получателя;
 • Вписване на стопанската операция / сделка;
 • Име и подпис на лицето, което съставя документа;

Общо взето така изглеждат първичните счетоводни документи. Най-често те се изготвят от специалист, който познава материята, за да не бъдат допуснати евентуални грешки. Не се колебайте да се свържете с нас, ако търсите съдействие за първични счетоводни документи.

Корекция на първични счетоводни документи

По-горе вече обяснихме, че този вид документи, трябва да бъдат изготвени от специалист. Това е така, тъй като грешките са недопустими. При положение че документът е сгрешен, той не може да се коригира и трябва да бъде издаден нов, с вярната информация. Ето защо, повечето фирми поверяват работата по изготвяне на документите на счетоводител, който познава материята.

Какви видове първични счетоводни документи има?

До този момент научихте, какво представляват първичните счетоводни документи, за какво се използват, как се оформят и каква е възможността за корекция. В следващите няколко реда ще посочим видовете счетоводни документи, които вашата фирма най-вероятно използва:

 • Фактури – те включват стандартната проформа, складови разписки, протоколи по ЗДДС и други. При анулиране на дадена фактура, може да се наложи съставяне на протокол;
 • Платежни нареждания – платежните нареждания са още един вид първични счетоводни документи. Тези платежни нареждания могат да бъдат за директен дебит или кредит, нареждания за извършване на плащания, парични банкови преводи и много други;
 • Справки – това са документи, които дават справка разходи на гориво, изчисление на трудовия стаж и прочие;
 • Ордери – приходните и разходните ордери също влизат в първичните счетоводни документи. Те помагат за документиране на получените и изразходвани средства на фирмата;

Защо да изберете нас за изготвяне на счетоводни документи?

Нашата счетоводна къща има дълъг опит при изготвянето на първични счетоводни документи за различните дружества. Работим на високо ниво и не допускаме грешки при съставянето и обработката на документите. При нас има счетоводители с дълъг стаж, които със сигурност ще ви помогнат при изготвянето на важната документация, без да се притеснявате от пропуски.

От голямо значение при съставянето на фактури, платежни нареждания, разписки, ордери и справки, е да се работи с повишено внимание. При положение на грешки ще се наложи да бъде създаден нов документ, а това отнема допълнително време. В този ред на мисли, нашите служители ще действат точно и без недоразумения. За повече информация се свържете с нас.

Често задавани въпроси

Можем ли да изготвим сами първични счетоводни документи?

Да, възможно е, но това задължение се поверява на счетоводството на фирмата ви.

Какво информация носят първичните счетоводни документи?

В тях се описват всички стопански операции и сделки свързани с дейността на фирмата ви.

Трудно ли се оформят първичните счетоводни документи?

При оформянето на счетоводните документи има правила, които трябва да се спазят. Тези правила и условия са съобразени със Закона за счетоводството, така че трябва да бъдат приложени стриктно.

Информация за автора

Contact Email Icon