Счетоводни Услуги » Блог » Промяна на капитал на фирма: Как се прави и какви са стъпките?

Промяна на капитал на фирма: Как се прави и какви са стъпките?

Промяна на капитал на фирма: Как се прави и какви са стъпките?Капиталът е най-важният фактор в една фирма. Той отразява цялото имущество на дружеството, но по-важното е, че неговото разпределение показва, кой съдружник, с какво разполага във фирмата. Размерът на капитала може да се увеличава или намалява. Ето защо, решихме да ви дадем малко повече информация относно промяна на капитала, в следващите редове на тази полезна статия.

Как да увеличим капитала на фирмата?

Практическото увеличаване на капитала изисква извършване на допълнителна вноска и / или капитализиране на фирмената печалба. Увеличаването на капитала може да стане, след като бъде взето решение за увеличаване на размера на дяловете на съдружниците. При тази постановка, трябва да внесе допълнителна дружествена вноска. Тук всеки съдружник е задължен да внесе във фирмената сметка сума, която съответства на новите дялове, които са записани от дружеството.

Другият вариант, е да се капитализира печалбата на фирмата, за да се постигне увеличение. Тук обаче има задължение, при което дружеството, трябва да е реализирало печалба за предходната година. Вместо да бъде разпределена или съхранена печалбата, тя може да послужи за увеличаване на фирмения капитал. Това не освобождава фирмата от внасяне на корпоративен данък. Как точно става самото увеличаване, можете да попитате нашата счетоводна кантора.

Как да намалим капитала на фирмата?

Намаляване на капитала на фирма, се прави в по-редки случаи. Има няколко причини да се изисква такава процедура. Дружеството може да поиска да намали стойността на фирменото имущество, за да отговаря с по-малко средства. Друга възможна причина е актуализация на дяловете, след като един или повече съдружници, са решили да напуснат въпросната фирма.

Общо взето способите за намаляване на капитала, не се различават от тези, които важат за неговото увеличаване. Може да бъде намален броят на дяловете или да бъде намалена стойността на всеки дял. Тук е важно да знаете, че общата стойност на капитала, не бива да спада по тази, която е определена със закон. За ООД или ЕООД, капиталът трябва да е поне 2.00 лева.

Промяна на капитала на фирма – процедура по вписване

Важно е да се знае, че промяната на капитала на фирма, е свързана с вписването в Търговския регистър. За целта се прилагат различни документи, сред които заявление А4, документ за платени държавни такси, банкови бележки за внесени суми и други. Всички тези документи могат да бъдат подготвени от счетоводител или професионална счетоводна кантора, на която гласувате доверие.

Процедурата по вписване за увеличаване на капитала не е много сложна и не отнема дълго време. Това обаче не важи за вписването при намаляване на капитала, тъй като там се изискват допълнителни разяснения и документи. Изготвя се решение за намаляване на капитал, което се вписва в Търговския регистър, а след три месеца, се добавя още едно решение, което изменя стойността на капитала в регистъра. Желателно е тази решения да се подготвят от специалист.

Трудна ли е промяната на капитала на фирма?

Общо взето промяната на капитала, може и да не е толкова трудна, но е съпътствана от процедурите, за които писахме по-горе в статията ни. При положение че искате да увеличите капитала, няма да се сблъскате с трудности, а такива може да има само при намаляване на капитала, тъй като се налага да уведомите кредиторите за взетото решение на дружеството.

Таксата за вписване на промяна на капитала е 15 лева, ако документите бъдат подадени онлайн. При положение че подадете документацията ръчно в офисите на Търговския регистър, то тогава таксата ще бъде 30 лева. При поява на нов управител във фирмата има и допълнителна такса.

Ако не успеете да се справите сами с промяната на капитала, можете да потърсите нашето компетентно съдействие. Ние ще ви помогнем за оформяне на документите и вписването им в Търговския регистър. В случай че имате още въпроси, можете да се свържете с нашия екип.

Често задавани въпроси

Какви са техниките за увеличаване на капитала на фирма?

Има две основни техники за промяна на капитала – увеличаване на размера на наличните дялове на фирмата и записване на нови дялове. Това са доказано работещите способи.

Кой ще ни помогне за промяна на капитала на фирма?

Потърсете услугите на професионална счетоводна къща, която да ви окаже съдействие.

Информация за автора

Contact Email Icon