Счетоводни Услуги » Регистрация на АД и ЕАД

Регистрация на АД и ЕАД топ цени в София

Регистрация на АД и ЕАД на топ цени в София и цялата страна

Регистрация на ЕАД и АД

Акционерните дружества представляват дружества, при които капитал се разпределя на дялове. Те носят абревиатурата АД, и са предпочитани от много предприемачи в наши дни. От другата страна стоят едноличните акционерни дружества (ЕАД), при които дяловете са еднолична собственост на физическо или юридическо лице. Ако търсите съдействие по регистрация АД или ЕАД, то тогава можете да разчитате на нашите специалисти, които ще Ви помогнат. По този начин ще преминете по-бързо и лесно през регистрационната процедура.

Какво трябва да знаем за акционерните дружества?

За да регистрирате АД или ЕАД, е необходимо да имате капитал от минимум 50 000 лева. Акциите се издават под формата на кодове една, пет, десет или кратни на десет акции. Акционерните дружества не могат акции, чийто номинални стойности са различни, като всички тези правила важат и за едноличните  акционерни дружества. Капиталът на вашето дружество, трябва да бъде записан по време на учредяването му, както и в приложените документи.

Капиталът трябва да бъде записан по време на учредително събрание, в което участват всички учредители и акционерите в дружеството. Те записват акции на собствените си имена и внасят общата стойност на акциите по набирателната сметка на акционерното дружество. Учредителите получават временно удостоверение, като по-късно те усвояват записаните в него акции. Създава се и протокол от учредителното събрание, който се прилага за регистрацията.

Предимствата на АД и ЕАД, не са никак малки, а сред тях са, че акционерите не носят отговорност задълженията на дружествата, както и не участват в тяхното управление. В същото време акционерите имат участие при разпределяне на печалбата и могат да получат дивидент. Тази правна форма на търговско дружество е препоръчителна за по-големите дейности, при които се акумулира солиден капитал. Каква е процедурата по регистрация, научете по-долу.

Какви документи се изискват при регистрация на АД или ЕАД?

На първо време, е нужно да преминете през няколко стъпки, за да подготвите вашето акционерно дружество за регистрация. За целта изберете име на дружеството, определете капитала и начина на управление, акционерите и дейността, която ще извършите. Ако сте готови с всичко това, е време да преминете към документите, които ще предадете в Търговския регистър. За успешна регистрация на АД или ЕАД, са нужни следните документи:

  • Заявление А5;
  • Бележка за внесен капитал в банката;
  • Квитанция за внесена държавна такса;
  • Списък с лицата със записани акации;
  • Протокол от проведеното учредително събрание;
  • Декларация относно истинността на заявените обстоятелства;
  • Декларация от учредители, ако са физически лица, за липса на обявяване в несъстоятелност;
  • Декларация от директорския съвет, управителния съвет и надзорния съвет, че са пожелали да бъдат избрани за дадения орган;
  • За юридически лица, е нужно решение от управителния съвет;

Всички горепосочени документи трябва да бъдат прибавени към Заявление по образец А5, и да се изчака решението на Агенцията по вписванията. Образци могат да бъдат изтеглени свободно от интернет, но ако не знаете, как се попълват и какви данни се вписват в тях, е препоръчително да се обърнете към фирма за счетоводни услуги, която да Ви помогне.

Как протича процеса по регистрация на АД и ЕАД?

Преди да се премине към фактическата регистрация на АД или ЕАД в Търговския регистър, е необходимо да се преминат три етапа, а именно: провеждане на учредително събрание, записване на капитала и подаване на документите, които упоменахме по-горе. След като сте свършили тази важна работа, е време да изчакате решението на регулаторния орган.

Тук е важно да направите задължителната разлика, която гласи, че при регистрация на АД, могат да участват повече от две или повече физически и юридически лица, а при ЕАД, е налице еднолично акционерно дружество. Тук важна роля играе броят на учредителите, като ние ще Ви помогнем, и в двата случая да стартирате дейността си, без да изпитате никакви затруднения.

Следва да изчакате няколко работни дни, за да бъдат проверени подадените от вас документи от Агенцията по вписванията, и ще получите отговор за разрешение за започване на дейността. Всички процеси и статуса на документите, можете да следите в сайта на Търговския регистър. Разбира се, самата регистрация може да бъде извършена и онлайн за по-бърза процедура.

Защо да ни потърсите при регистрация на акционерно дружество?

Независимо от правната форма на дружеството, което искате да регистрирате (АД или ЕАД), можете да се възползвате от нашите гъвкави услуги по оформяне на документи, подаването им в Търговския регистър и компетентната помощ, която можем да Ви окажем. По този начин ще забравите за проблемите, бавния процес по регистриране и всички допълнителни тревоги.

Contact Email Icon