Счетоводни Услуги » Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС топ цени в София

Регистрация по ДДС на топ цени в София и цялата страна

Регистрация на фирма по ДДС

Регистрацията по ДДС плаши немалко фирми, но реално погледнато, в този процес, няма нищо чак толкова тревожно. Данък добавена стойност (ДДС), е регулиран от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) и има своите плюсове и минуси. Ако се налага да се регистрирате по ДДС, то тогава не бива да се тревожите, тъй като ние ще Ви помогнем това да се случи безпрепятствено. Кога е наложителна тази регистрация, какви документи се изискват и какви са глобите, ако прескочите задължителния срок за регистриране, ще прочетете по-долу.

Кога трябва да се регистрира фирма по ДДС?

Всяка една фирма, има право да се регистрира по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ако има такива нужди. Така например, ако търгувате с Европа и получавате плащания от чужбина, е необходимо да имате такава регистрация. Вие можете да се регистрирате по желание, заради конкретните Ви цели. Това може да стане лесно, и без загуба на много време.

В определени случаи, регистрацията по ДДС за фирмите, може да бъде задължителна. В следващите няколко реда ще изброим при какви обстоятелства, е задължително да се регистрирате по ДДС, а неспазването на закона ще доведе до санкциониране от властите:

  • Ако фирмата ви има оборот над 100 000 лева за последните 12 месеца;
  • Ако фирмата ви получава услуги от държави в ЕС или извън ЕС;
  • Ако фирмата ви предлага услуги на държави в ЕС;
  • Ако фирмата ви има обща стойност на Вътреобщностно придобиване на 20 хил. лева;

В изброените случаи, трябва да се регистрирате по ДДС, в най-кратък срок от време, тъй като всяко забавяне подлежи на глоба. При положение, че не можете да се справите с процедурата по регистриране, то тогава можете да разчитате на компетентните счетоводни услуги.

Какви документи се изискват за регистрация по ЗДДС?

За да се регистрирате по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), е нужно подаването на Заявление по образец за регистрация пред компетентните органи на НАП. Това заявление трябва да бъде придружено още няколко документи, а ето и какво трябва да предоставите:

  • Заявление за регистрация по образец;
  • Справка за облагаем оборот по месеци;
  • Декларация за влязла в сила присъда или образувано наказателно производство  за извършено престъпление в противодействие на данъчната система;
  • Справка за общата стойност на облагаемите ВОП придобивания;
  • Анкетен лист по образец;

Подаването на документи за регистрация по ЗДДС може да стане и по електронен път чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), както и чрез персонален идентификационен код (ПИК), който може да получите напълно безплатно в териториалните поделения на НАП.

Глоби за неподаване на Заявление за регистрация по ДДС

Ако са налице обстоятелства за задължителна регистрация по ДДС, а Вие не подадете заявление за регистрация в срок, то тогава може да бъдете глобени от 500 до 5000 лева, а регистрацията ще стане принудително по инициатива на Националната агенция по приходите. Ето защо, е необходимо да спазите законовите срокове за преминаване към ДДС, ако не искате да плащате глоби. В този ред на мисли, е най-разумно да работите с оторизиран счетоводител.

Как протича процесът по регистрация по ДДС?

Регистрацията по ДДС се извършва от Националната агенция по приходите, след като подадете заявление по образец придружено от останалите документи, които посочихме по-горе на тази страница. Подаването на документите може да се осъществи в офис на НАП или по електронен път. Срокът за регистрация по ДДС е една седмица (7 дни) след подаването на документите.

При финализиране на регистрацията, ще получите акт и удостоверение за регистрация. В случай, че повредите или изгубите издаденото удостоверение, е необходимо да уведомите териториалната дирекция на НАП по адрес, за да Ви бъде издаден дубликат на документа.

След извършването на ДДС регистрация, ще Ви бъде издаден ДДС номер, който е познат и под наименованието VAT номер в Европейския съюз. Пред вашия деветцифрен ЕИК номер ще бъде прибавена абревиатурата BG. От този момент нататък следва да подавате ДДС декларация в Националната агенция по приходите, без значение, дали имате издадени фактури или не. Ако нямате дейност, то тогава можете да подадете нулева ДДС декларация пред държания орган.

Потърсете съдействие за регистрация по ДДС

В случай, че имате въпроси или искате помощ за регистрацията по ДДС, то тогава не се колебайте да ни потърсите. Нашите експерти ще подготвят документите за процедурата, и ще ги депозират в съответното поделение на Националната агенция по приходите. По този начин, няма да губите време, и да си създавате главоболия, а ще доведете нещата до краен успех.

Contact Email Icon