Счетоводни Услуги » Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТ топ цени в София

Регистрация на ЕТ на топ цени в София и цялата страна

Регистрация на ЕТ

Тук в сайта ни ще можете да потърсите услуги за регистрация на едноличен търговец. В случай, че желаете да отворите фирмата си бързо и лесно, то тогава можете да ни потърсите за съдействие. В следващите редове ще опишем процедурата по регистрация на ЕТ, за да придобиете представа, как трябва да се подготвите, какви документи се изискват, какви такси се плащат и други важни неща. Сега обаче няма да губим време, а ще преминем към темата.

Важни фактори за регистрацията на ЕТ

За да отворите фирма на едноличен търговец, е необходимо да подадете изискуемите от закона документи в Търговския регистър. Таксата за регистрация на едноличен търговец, е на стойност 30 лева, а банковата такса, която се удържа за вносна бележка е 3.00 лева. Вие имате опция да заплатите такса за запазване на името на фирмата, която е 40.00 лева, но това не е задължително. Едноличните търговци не откриват набирателна сметка, тъй като не внасят капитал.

За разлика от регистрация на ООД или ЕООД, тук процедурата може да премине много по-бързо, защото не се налага дълго редене в банките и чакане за отварянето на набирателна сметка. Процес, който може да Ви отнеме часове, в някои български банки.  

По-долу ще Ви преведем през етапите на отваряне на фирма на едноличен търговец, като споменем необходимите документи, а също и опишем целия процес по вписването на ЕТ в Търговския регистър. Нека не губим време, а да проверим, какво ще Ви бъде нужно.

Процедура по подаване на документи

Едноличните търговци се регистрират в Търговския регистър, след като подадат заявление А1, което се отнася до регистрацията на ЕТ. Ведно с това заявление се прилагат и още няколко важни документа, за да преминете успешно през процедурата по регистрацията на едноличен търговец. Прибавят се квитанция за заплатена такса и няколко декларации. Предлагаме Ви да видите, как изглежда пълният пакет от документи, които трябва да бъдат приложени:

  • Заявление А1;
  • Спесимен с подписа на едноличния търговец;
  • Квитанция за заплатена такса за регистрация (30 лева);
  • Декларация по чл. 13 ал. 4 (Закон за търговския регистър);
  • Декларация по чл. 57 и 58, ал. 2 и ал. 4 от ТЗ;

Ако сте подготвили тези документи, то тогава трябва да изчакате срока за разглеждането им и вписването Ви в Търговския регистър. В интернет можете да изтеглите образци на горепосочените документи, и да ги попълните, но ако не успеете да се справите сами, можете да разчитате на нашите специалисти, които ще Ви съдействат за регистрацията на ЕТ.

Как протича целия процес по регистрация на ЕТ?

За начало избирате името на фирмата, което трябва да съдържа вашето първо и бащино име или първо и фамилно име. Следва да запазите името на фирмата, което ще Ви струва 40 лева, но можете да прескочите тази процедура. Вие трябва да имате спесимен от подписа Ви, както и да притежавате квитанция за платена държавна такса от 30 лева, както и всички необходими документи, които изброихме по-горе. Документацията се дава ведно със Заявление А1.

Вие трябва да знаете, че като едноличен търговец имате право да регистрирате само една фирма. Заедно със Заявление А1, спесимен от подписа Ви  и квитанцията за заплатена държавна такса, подавате декларация по чл. 57 и 58 от Търговския закон, с която заявявате, че не попадате в графата с лица, на които име забранено да се регистрират като еднолични търговци. Образец от тази декларация може да бъде изтеглен безплатно от интернет.

Подава се и декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР, която гарантира истинността на заявените от Вас обстоятелства, като тази декларация също може да бъде свалена от интернет.

След като сте подали изискуемите документи и сте заплатили държавната такса, трябва да изчакате до 5 работни дни, за да Ви бъде даден отговор от Агенция по вписванията относно  статуса на фирмата ви. Вие можете да направите справка за вписването онлайн в уебсайта на Търговския регистър. Там ще разберете, дали вашата регистрация на ЕТ е била успешна.

Как да направя регистрация на ЕТ – бързо и лесно?

Ако не можете да подготвите документите за регистрация на ЕТ или искате процедурата да премине по-бързо, без главоболия и затруднения, то тогава можете да се възползвате от услугите ни, с чиято помощ вашата фирма да бъде регистрирана за кратък период от време. Ние работим в полза на бъдещите предприемачи, и ще им съдействаме да започнат своя бизнес, без проблеми и мъчително чакане. Не се колебайте да се свържете с екипа ни.

Contact Email Icon