Счетоводни Услуги » Регистрация на НПО

Регистрация на НПО топ цени в София

Регистрация на НПО на топ цени в София и цялата страна

Регистрация на НПО

Регистрацията на неправителствена организация (НПО), се прави в регистъра на Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията. На регистрация подлежат сдружения и фондации съобразно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Ако изпитвате затруднения с регистрацията на НПО, то тогава се намирате на правилното място, където ще научите каква е процедурата по регистриране, както и много други детайли.

Важни фактори при регистрация на неправителствена организация

Ако се готвите да извършите регистрация на неправителствена организация, то тогава трябва да знаете, че има два вида заявления, които се подават за сдружение или фондация. Заявлението може да бъде подадено лично в Агенция по вписванията, както и по електронен път. В случай, че подадете заявлението онлайн, държавната такса ще бъде два пъти по-ниска.

От 01.01.2018 г., сдруженията и фондациите се регистрират в Търговския регистър, а не както беше преди тази дата, в съда, Министерството на правосъдието и БУЛСТАТ регистъра. Регистрацията може да бъде направена лично, както и чрез упълномощено лице (адвокат). Освен заявленията, се прилагат и други документи, които ще посочим, в следващите редове.

Какви документи са нужни за регистрация на НПО?

В началото, е нужно да определите, какъв вид ще бъде вашата неправителствена организация, като възможните опции са сдружение или фондация. За тези два варианта, се прилагат различни заявления, които са определени от Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Тези заявления, трябва да бъдат предадени ведно с комплект от документи, а ето и какви са те:

  • Учредителен акт или устав за организацията;
  • Учредителен протокол за създаване на организацията;
  • Нотариално заверени образци с подписа на представляващите фондацията или сдружението;
  • Банков документ за внесено дарение, ако се регистрира фондация с дарение;
  • Декларация, която потвърждава истинността на заявените обстоятелства;
  • Ако документите се предават от адвокат, се прибавя пълномощното;
  • Квитанция за платена държавна такса;

Самостоятелното подготвяне на горепосочените документи, може да Ви създаде дискомфорт, така че е по-добре да поверите тази задача на опитен юрист и / или счетоводител, който да свърши тази работа. Не забравяйте, че имате верен партньор в наше лице и можете да се възползвате от услугите ни за регистрация на НПО, за да не изпитате никакви затруднения.

Можем ли да регистрирам сдружение или фондация онлайн?

Да, регистрацията на неправителствена организация – сдружение или фондация, може да бъде реализирана чрез интернет, като документите се подават специализирания уебсайт на Търговския регистър (ТР). За да се случи това обаче трябва да се подготвят документите, да се посети банка, както и нотариус. След като пакетът с документи бъде сглобен, се преминава към предаването му в регистъра. В зависимост от случая, се чакат от 5 до 7 работни дни, за да бъде прегледана заявката за създаване на организацията, и се излиза с конкретно становище.

Тук можете да получите помощ за онлайн регистрация на НПО, както и организация и предаването на документацията. По-горе вече Ви посочихме, какво е нужно, за да учредите сдружение или фондация, а за повече въпроси можете да се обърнете към нашите експерти, с чиято помощ нещата ще преминат гладко и по всяка вероятност ще завършат с краен успех

Как протича регистрацията на НПО?

За създаването на фондация, се изисква учредителен акт, а за сдружение, е нужен устав. Общо взето става дума за едни и същи документи, но с различно наименование. При регистрация на фондация, е нужно учредителният акт да е нотариално заверен, а когато става дума за сдружение, не се налага уставът, да минава през нотариална заверка. След като подготвите всички документи ведно със заявлението за вписване, е нужно да ги предадете на Търговския регистър. Вие можете да представите документацията лично или чрез упълномощено лице.

Документите могат да се предадат на регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията лично или онлайн. Учредителите могат да се възползват от услугите на юрист, който да ги предаде по електронен път, за да премине процедурата по-евтино и по-бързо. Следва да бъде изчакан отговор от Търговския регистър за подадената заявка, който идва от 5 до 7 работни дни.

Ако получите „зелена светлина“ за учредяване на организацията, то тогава тя ще бъде достъпна в сайта на Търговския регистър. В случай, че имате допълнителни въпроси, можете да ги зададете на специалиста, който работи с Вас, както и да се обърнете директно към представител на Агенция по вписванията, който ще Ви предостави цялата необходима информация относно регистрацията на НПО, както и вашите задължения като учредител / и.

Contact Email Icon