Счетоводни Услуги » Регистрация на ООД и ЕООД

Регистрация на ООД и ЕООД топ цени в София

Регистрация на ООД и ЕООД на топ цени в София и цялата страна

Регистрация на ЕООД и ООД

Много хора в наши дни, се сблъскват с трудности при регистрация на търговско дружество. Те се затрудняват, когато трябва да изберат типа на фирмата (ООД или ЕООД), както и имат цял куп въпроси относно такси, данъци, отговорността на собственика и други важни неща. Ние обаче сме тук, за да разрешим тези проблеми, и да Ви помогнем да стартирате вашия успешен бизнес. В следващите редове ще Ви дадем повече информация за регистрация на ООД и ЕООД.

Важни фактори при регистрация на ООД и ЕООД

На първо място, е нужно да знаете, че разликата между ООД и ЕООД, е в броя на лицата, които притежават капитала. За да регистрирате ООД, е необходимо да има поне двама учредители, макар че не се изисква да притежават равни капиталови влогове. По-просто казано, трябва да имате съдружник, който да има някаква част от капитала на фирмата.

Що се касае до ЕООД, то тази правна форма означава „Еднолично дружество с ограничена отговорност“, където едно лице е притежател и вносител на капитала. С други думи налице е еднолична собственост на капиталовото движение и Вие можете да сте собственик и управител на фирмата. Това са основните разлики в двата вида дружества, а по-долу ще Ви обясним, какви документи се изискват, за да можете да направите регистрация на ООД или ЕООД.

Какви документи се прилагат за регистрация на ООД?

За начало трябва да знаете, че най-важният документ при регистрация на ООД, е Заявление А4, което може да бъде изтеглено от сайта на търговския регистър. Ведно с това заявление се прилагат и други документи, с които да се регистрирате, и да отворите вашето дружество. В следващите редове, ще посочим документацията, която трябва да подготвите:

 • Заявление А4;
 • Спесимен (образец от подписа) – нотариално заверен;
 • Бележка за внесен капитал (мин. 2.00 лева);
 • Квитанция за внесена държавна такса;
 • Съгласие за приемане на управление;
 • Дружествен договор и протокол от Общото събрание на съдружниците;
 • Решение от Общото събрание за назначаване на управител;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 и ал.5 от Закона на Търговския регистър;
 • Декларация по чл. 141 ал. 8 от Търговския закон;
 • Декларация по чл. 142 от Търговския закон;
 • Заявление за запазване на името на фирмата (не е задължително);

Какви документи са нужни за регистрация на ЕООД?

И тук, както при регистрацията на ООД, трябва да прибавите няколко вида документи и декларации към Заявление А4, което е най-важно при регистриране на ЕООД. За да не губим нито секунда време, ще Ви посочим какви документи трябва да подготвите:

 • Заявление А4;
 • Образец от подписа (Спесимен) – нотариално заверен;
 • Вносна бележка за внесен капитал (мин. 2.00 лева);
 • Съгласие за приемане на управление;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 и ал.5 от Закона на Търговския регистър;
 • Декларация по чл. 141 ал. 8 от Търговския закон;
 • Декларация по чл. 142 от Търговския закон;
 • Учредителен акт и учредителен протокол;
 • Заявление за запазване името на фирмата (не е задължително);

Как протича процеса по регистрация на ООД или ЕООД?

Общо взето и при двете дружества, е нужно да отворите набирателна банкова сметка, в която да внесете капитала на фирмата. Този капитал трябва да бъде минимум 2.00 лева. Следва автоматично преобразуване на набирателната сметка, в разплащателна. Банката издава квитанция за внесеният капитал, която трябва да се прибави с останалите документи.

Следва да изтеглите от интернет или да получите от Агенция по вписванията образци на различните декларации, които да попълните и подпишете. Те се предават в Търговския регистър заедно със задължителното Заявление А4, за което Ви споменахме и по-горе.

Важно е да запомните, че при регистрацията на ООД, трябва има поне двама души, които да притежават капитала. Няма изискване двамата съдружници да притежават еднакви части. Това е и фундаменталната разлика от правната форма ЕООД, при която сте едноличен собственик на капитала. Двете дружества имат много сходни черти и малко, но съществени разлики.

След като предадете Заявление А4 заедно с останалите документи, е нужно да изчакате няколко работни дни, за да получите отговор от Агенция по вписванията, в който е упоменато, дали вашето дружество е одобрено и може да започне работа. В сайта на Търговския регистър можете да следите състоянието на фирмата, и ако тя бъде вписана, това ще се отрази там.

Как да направя регистрация на ООД или ЕООД по-бързо?

По-горе Ви посочихме разликите между двата вида дружества. Обяснихме и какви документи се изискват, за да можете да ги регистрирате, и да започнете дейността си. Ако обаче всички тези изисквания Ви объркват и търсите повече информация и / или съдействие при отваряне на фирмата, то тогава можете да ни се доверите. Ние ще регистрираме вашата фирма, без да се налага да търсите образци на документите, да изразходвате време в ходене до Агенция по вписванията, и без никакви пречки. В този ред на мисли, можете да ни гласувате доверие.

Contact Email Icon