Счетоводни Услуги » Блог » Счетоводни сметки: Какво представляват и защо са важни?

Счетоводни сметки: Какво представляват и защо са важни?

Счетоводни сметки: Какво представляват и защо са важни?Счетоводните сметки представляват инструмент, с чиято помощ движенията на фирмата, се отчитат на икономическо равнище. Счетоводните сметки служат за отчитане на активи, пасиви, капитал и стопански процеси на дадената компания. С този способ се наблюдават всички промени, които настъпват при обекта на счетоводство. Повече за счетоводните сметки, научете по-долу.

Какво са счетоводни сметки?

Счетоводните сметки отразяват състоянието и движението на парите на компанията. Този инструмент е полезен както за малки, така и за средни и големи компании. За изготвянето на счетоводни сметки се ползват наименованията на актива и пасива. В лявата част на счетоводната сметка се записва дебитът, а вдясно се отбелязва кредитът. Ето и още елементи от счетоводната сметка:

  • Първоначално състояние;
  • Положителни изменения;
  • Отрицателни изменения;
  • Дебитен / кредитен оборот;
  • Салдо за управление;
  • Крайно салдо;

Имайте предвид, че счетоводните сметки се разделят на различни видове, сред които са основни и балансови счетоводни сметки, операционни счетоводни сметки, корективни, финансово резултатни и задбалансови. В допълнение идват подразделенията – синтетични, аналитични и допълнителни. Всички те влизат в способа за следене и отчитане на движенията на компанията.

Защо са важни счетоводните сметки?

Благодарение на счетоводните сметки се дава пълна информация относно имущественото състояние на фирмата. При счетоводния баланс получавате справки за състоянието на дружеството към дадена дата, докато динамичните счетоводни сметки ви дават сведения за движенията на бизнеса ви във всеки един момент. Това е и причината счетоводните сметки да са предпочитани.

Ако трябва да бъдем още по-ясни, ще напишем, че счетоводните сметки отразяват непрекъснато имущественото състояние на вашето предприятие. Вие получавате важна информация за промените, за да можете да въведете необходимите корекции, ако такъв подход се налага.

Счетоводни сметки се изготвят от счетоводителя на фирмата и / или счетоводна кантора, с която работите. Ние също можем да ви бъдем полезни, ако искате да приложите тази система за ръководеното от вас предприятие. Екипът ни ще се погрижи за прилагането на дадената техника.

Как се прилагат счетоводните сметки?

За да бъдат приложими на практика счетоводните сметки, е нужно да бъдат приложени първични счетоводни документи, без които тази техника не може да работи. Калкулацията на счетоводни сметки се извършва посредством специализирана система, до която имат достъп компетентните лица. За по-кратко казано, счетоводните сметки са научно обосновани и за тях се ползват техники.

Въз основа на счетоводния баланс на фирмата могат да бъдат направени и съответните счетоводни сметки. Последните имат Т-образна форма, в която се включват дебитът и кредитът на фирмата. Всяка една сметка има свое наименование, което е обвързано със субекта, който бива анализиран. Това може да бъде „каса“ или „сгради“, за които се извършват подробни и изчерпателни отчети.

Трудно ли се правят счетоводни сметки?

Ако работите с опитна фирма за счетоводство, то тогава няма да имате проблем, с изготвянето на счетоводни сметки. Разбира се, тази работа не би трябвало да се поверява на случайни лица, тъй като е много отговорна. Допуснатите грешки при счетоводните сметки могат да костват скъпо на дружествата и за това е по-добре да поверите задачата по създаването им на добри специалисти.

Ние предлагаме изготвяне на счетоводни сметки за всякакви предприятия, тъй че не се колебайте да се свържете с нас. Ако информацията в тази статия, не е била достатъчно изчерпателна, може да пишете на нашата електронна поща или да позвъните на посочените телефони за контакт с нас.

Често задавани въпроси

Каква информация дават счетоводните сметки?

Счетоводните сметки са най-добрият източник на информация спрямо първоначалното състояние на фирмата, положителните и отрицателни промени, дебит и кредит и още цял куп важни неща.

Кой може да състави счетоводни сметки за фирмата ми?

Тази работа се извършва от опитни счетоводители или оторизирана счетоводна къща.

Информация за автора

Contact Email Icon