Счетоводство на заложна къща

Счетоводство на заложна къщаЗа да върви добре един бизнес, е нужно той да бъде изряден пред законите и да предприеме всички необходими стъпки за развитието си. В този ред на мисли, е много важно да води правилно счетоводство на заложна къща, с чиято помощ се гарантира, че дейността ще върви гладко и ще има ефективност. Повече относно счетоводството на заложни къщи, ще прочетете в тази статия.

Как се води счетоводство на заложна къща?

Просперитетът на заложната къща зависи от внимателно следене на инвентара си, а също и на наличните средства. Не на последно място, трябва да се съхраняват прецизни записи на всички осъществени трансакции. За да се случи всичко това, е необходимо да се работи с добър счетоводител или счетоводна къща. Те ще предложат следните услуги на собствениците:

  • Поддръжка на записи на трансакциите;
  • Следене на инвентара на заложната къща;
  • Следене на наличните средства;
  • Подаване на декларации към държавните институции;
  • Пресмятане на данъци;
  • Регистрация по ДДС;
  • Подаване на годишни отчети;
  • … и много други!

Тези услуги можете да откриете в нашата счетоводна къща. Ние ви протягаме ръка за дългосрочно партньорство и гарантираме отлични резултати при водене на счетоводство на заложна къща. Имаме нужния опит, който натрупахме през годините, след като сме работили с хора от бранша.

Внимателното управление на финансовите дела на заложните къщи, е един вид гарант за законно функциониране. Освен това, точното счетоводство ще помогне и за повишаване на печалбата, а това е от голямо значение за всеки, който извършва бизнес със заложна къща към днешна дата.

Какъв е принципът на работа на заложните къщи?

Заложните къщи са специфичен тип предприятия, които предоставят стойностни услуги на клиентите си. В стандартните заложни къщи, посетителите могат да донесат електроника, ценности или други вещи, а собственикът да направи финансова оценка на вещите. В замяна на заложеният предмет, собственикът отпуска паричен заем, който трябва да бъде погасен в срок.

При изтичане на срока, за който е заложена дадената вещ, клиентът трябва да изплати задължението си ведно със законовата лихва. Ако плащане от клиента не постъпи, то тогава негова вещ става собственост на заложната къща. Разбира се, има и вариант, при който клиентът да удължи срока, като внесе малка такса и така разсрочи цялото плащане към определената дата.

Собствениците на заложни къщи са длъжни да водят надлежно счетоводна книга и записи на трансакциите. Най-често това се извършва от оторизиран счетоводител, тъй като работата може да е трудоемка и времеемка. Това е и причината да се прибягва до услугите на счетоводни кантори.

Разбира се, счетоводството на заложна къща, се занимава и с много други дела, сред които регистриране на приходи и разходи, подаване на декларации, изплащане на заплати на персонала и прочие. Имайки предвид очакваните големи обороти, се налага и регистрация по ДДС.

Как се изчисляват лихвите по заем в заложните къщи?

Процентът на лихвата по заем в заложната къща, се изчислява на база заложената вещ. Най-често за заеми до 1000 лева, лихвата е 10%, а за заеми над 1000 лева, лихвеният процент е 15%. Това също е част от счетоводната работа, тъй като лихвеният процент трябва да бъде осчетоводен. В някои случаи може да попаднете и на други числа, но това са най-често срещаните стойности.

При залагане на вещ, клиентът е уведомен относно лихвения процент и подписва договор със заложната къща. Този договор е предварително изготвен от юрист и подпечатан от собственика на заложната къща. В договора е упомената датата, за която важи заема, както и опцията за разсрочване на заема. По този начин клиентът получава пълна и изчерпателна информация.

Защо да изберете нас за счетоводство на заложна къща?

Ние имаме дълъг опит при водене на счетоводство на заложни къщи. До момента сме работили и работим с много представители на този бизнес и се справяме с всички поставени задачи. Ето защо, можете да потърсите консултация или услуги от нас, като пишете на нашия имейл адрес или се свържете с консултант на телефона ни. Поемаме грижата да отговорим точни и бързо на въпросите ви.

Заключителни думи

В тази статия дадохме подробна информация относно счетоводство на заложна къща. Обяснихме, как функционира този бизнес и какво е важно за него. В случай че искате да отворите собствена заложна къща, то тогава вземете предвид написаното от нас. Само по този начин ще водите ефективно счетоводство и ще спазвате законите, а също така ще отчетете желаните печалби.

Често задавани въпроси

Какви вещи се залагат в заложните къщи?

Най-често се залагат бижута (златни и сребърни), черна и бяла техника, часовници, мобилни телефони, компютри, лаптопи и други.

Скъпо ли е счетоводството на заложна къща?

Вие може да изберете абонаментен план за пълно счетоводно обслужване на заложна къща или да се възползвате от индивидуални оферти за счетоводни услуги.

Информация за автора

Contact Email Icon