Счетоводство на земеделски производител

Счетоводство на земеделски производителПо всяка вероятност щом четете тази статия, търсите информация относно счетоводство на земеделски производител. По закон земеделците са длъжни да осчетоводяват дейността си и да подават съответните финансови отчети всяка година. От гледна точка на законодателството, няма пречки земеделските производители да водят сами счетоводството, но това е много трудна задача.

В този ред на мисли, е препоръчително българският земеделец, да се възползва от услугите на професионалисти, които могат да му помогнат. Все пак тази дейност е съпътствана от множество документи, процедури и срокове, като всички те са в компетенцията на оторизираните счетоводители. Вие може да използвате нашата счетоводна кантора, за да избегнете тревогите.

Какво включва счетоводството на земеделски производител?

По-горе вече споменахме, че процесите, които вървят при осчетоводяване на земеделската дейност, не са никак малко. Има цял куп процедури, а също и разписани в законите условия. Не можем да изброим всички задължения на земеделците, но пък ще ви представим основните нужди от осчетоводяване. По този начин ще придобиете повече представа за задълженията ви:

  • Отчитане на сделки, покупки и продажби;
  • Отчитане на помощи и субсидии;
  • Отчитане на активи (земя, машини и други);
  • Деклариране на данъци;
  • Пресмятане на приходи и разходи;
  • Контрол върху прилагането на дейността;
  • … и още много!

Тази работа не е по силите на всеки земеделски производител. Последният е прекалено зает в ежедневието си, за да намери време за водене на прилежно счетоводство. Това е и причината повечето хора да търсят професионално съдействие. Да, наистина наемането на счетоводител може да излезе скъпо, но пък за сметка на това, тази инвестиция има възвръщаемост в бъдещето.

Данъци върху доходите от земеделие

Данъчното облагане на земеделските производители, крие някои специфики. За начало, е необходимо да знаете, че има разлика между физическите и юридически лица, които се занимават със земеделие. Физическите лица дължат 10% данък от приходите си на годишна база. Има и нормативно признати разходи, които представляват 60% за непреработена земеделска продукция и 40% при преработени продукти от селскостопанска дейност. Важно е да запомните тези неща.

От другата страна стоят юридическите лица, които имат фирми. Те също плащат 10 процента данък съгласно ЗКПО. Що се касае до едноличните търговци, при тях има облагане от 15%, макар че също могат да се възползват от нормативно признатите разходи, които са в сила и за физическите лица.

Кой ще помогне със счетоводство на земеделски производител?

Първият ни съвет, е да потърсите счетоводители с опит. Не е достатъчно да откриете някой, който да осчетоводява приходите и разходите и да се грижи за данъците. За вас е от голямо значение, да работите с истински професионалист. Ето защо, счетоводната кантора, е разумно решение, към което да се насочите. Там работят добри специалисти, с чиято помощ да развиете дейността ви.

Да, може би всеки иска да спести пари от счетоводството. Има много работещи в сектора със селско стопанство и те сами осчетоводяват средствата си. За съжаление грешките са често срещани, а това може да доведе до различни санкции и глоби от държавните органи. По-добре не рискувайте и привлечете опитни лица, за да ви съдействат. Така ще се чувствате по-спокойни.

Напомняме ви, че нашата кантора ще поеме счетоводната дейност относно земеделската работа, с която се занимавате. Ние имаме много клиенти и сме доказали, че предлагаме висококачествени услуги. Не си правим реклама, а искаме да ви бъдем полезни, а крайното решение е само ваше.

Можем ли да не ползваме счетоводство за земеделие?

Не, не може да не ползвате. Вие може сами да водите счетоводството си, но трябва да го направите. Законът ви задължава да се отчитате пред държавата и няма как да минете без осчетоводяване на дейността. Ако все пак го направите, вървите в разрез със законите в България. Водейки се от горното, е по-добре да изсветлите работа си, за да не се сблъскате с неприятности.

До момента много българи потърсиха счетоводство на земеделски производител и останаха доволни от кантората ни. Няма да ви разочароваме, тъй като държим на високата ви оценка.

Често задавани въпроси

Нужно ли е счетоводство на земеделец, физическо лице?

Да, няма значение дали сте физическо или юридическо лице. Счетоводната дейност за дейността е задължителна и не подлежи на обсъждане. Повече по темата сме писали в тази наша статия.

Защо се налага счетоводство на земеделски производител?

Счетоводството на земеделски производител е наложително, тъй като се налага отчетна дейност и плащане на данъци. В същото време, е нужно да се отчитат както приходите, та

Информация за автора

Contact Email Icon