Счетоводни Услуги » Блог » Счетоводство в публичния сектор

Счетоводство в публичния сектор

Счетоводство в публичния секторВ понятието „публичен сектор“ влизат всички онези, които предлагат обществени услуги на гражданите. Пишейки за счетоводство в публичния сектор, е нужно да отбележим, че към него принадлежат различни управленски ведомства, сред които бордове, комисии, агенции, предприятия и други. В държавния сектор са още образованието, социалните грижи, обществен транспорт и здравеопазване. Повече по темата може да прочетете по-долу в нашата статия.

Как се води счетоводство в публичния сектор?

За начало, е необходимо да знаете, че предприятията в публичния сектор представляват юридически лица, които приспадат към непроизводствената сфера. Разходите им се покриват изяло или частично от републиканския бюджет. Предприятията в публичния сектор работят съгласно Закона за публичните финанси и други важни нормативни актове. Те се наричат още бюджетни предприятия, така че термините „бюджетен“ и „публичен“ в случая са синоними.

За бюджетни предприятия се водят държавните училища, висшите училища БНР, БТА, БАН и всички, чието финансиране се извършва спрямо Закона за публичните финанси. Самото счетоводство в публичния сектор е дисциплина, която изисква задълбочено изследване и е една от най-сложните. Счетоводството се води от добре квалифицирани специалисти на високо равнище.

Какво е характерно за счетоводството в публичния сектор?

Счетоводството в публичния сектор е по-специфично, тъй като предприятията получават бюджетни финансирания. В този ред на мисли осчетоводяването на приходите и разходите, е съпроводено от множество специфики. Има предприятия, които разчитат на пълна бюджетна поддръжка и такива, които се възползват от частична бюджетна поддръжка. Това са различни видове класификации.

Финансирането от бюджета изисква счетоводната дейност да бъде максимално подробна. Изготвят се финансови отчети и характеристики, които имат за цел да осветлят паричните потоци. В този ред на мисли тази счетоводна дисциплина е усложнена и изисква специфичен подход. Счетоводството в публичния сектор е съобразено с редица закони, които трябва да се спазят.

Защо е важно счетоводството в публичния сектор?

От голяма важност е организацията и методология на работа за счетоводство в публичния сектор. Отговорните лица за воденето на счетоводство, трябва да имат добра теоретична и практическа подготовка относно счетоводната политика за дейността на предприятията в публичния сектор. Разработването на счетоводна политика и структура за бюджетните предприятия обаче не е лесна задача.

Прилагат се специални подходи за счетоводно отчитане за приходите и разходите на предприятията в публичния сектор съобразно с целите за изпълнение на бюджета. За всички тези действия се прилагат детайлни финансови отчети, които се изготвят от счетоводителите на предприятията. Отбелязват се всички пасиви и активи, така че да се придобие пълна информация.

Водейки се от горното, е много важно да има пълни данни за проследяване на предприятията, които се издържат от републиканския бюджет. Това е и една от причините да напишем тази статия, която дава повече яснота около счетоводството в публичния сектор и съответните практики.

Финални думи

По-горе разгледахме понятието „публичен сектор“ отблизо и обяснихме, защо е важно счетоводството на държавните предприятия, агенции, структури и прочие. Разбира се, имаме съответния опит в счетоводната дейност, което ни позволява да наблюдавате тези процеси отблизо и да ги анализираме. Надяваме се, че сме били максимално ясни и подробни, за да получите точните сведения относно осчетоводяването на различните бюджетни предприятия.

Ние можем да бъдем полезни при счетоводство в публичния сектор, така че ако имате конкретни въпроси, не се колебайте да ни ги зададете. Екипът на счетоводната ни къща предлага консултации във всяка сфера на счетоводството, тъй че можете да разчитате винаги на нас.

Често задавани въпроси

Какво е бюджетно предприятие в публичния сектор?

Това е предприятие, което се финансира напълно или частично от бюджета на държавата.

Къде да научим повече за счетоводство в публичния сектор?

Вие можете да прочетете специализирана литература и учебници за счетоводство в публичния сектор, като тези книги са достъпни в повечето книжарници.

Информация за автора

Contact Email Icon