Счетоводен Блог | Блог на Счетоводни Услуги

Благодарим ви за посещението в блога на „Счетоводни Услуги“! Този блог е посветен на разпространението на новини и актуализации за счетоводната индустрия. Можете да бъдете в крак с постоянните промени в счетоводната индустрия, като прочетете най-новите новини, тенденции и съвети точно тук. Обхващаме важни теми, по които трябва да сте информирани – от подаването на данъчни декларации до одити. Предлагаме и образователни материали, които да ви помогнат да усвоите основите на счетоводството. В този блог има решения на вашите счетоводни запитвания, независимо дали сте финансов мениджър, счетоводител, собственик на фирма или малък бизнес. Искаме да ви държим информирани и в течение на всички нюанси на счетоводството, като същевременно ви предоставяме инструментите и ресурсите, от които се нуждаете, за да бъдете успешни. Работим усилено, за да ви предоставим най-точната и навременна информация, която е подкрепена от най-новите изследвания и прозрения. Освен това осъзнаваме, че счетоводната индустрия може да бъде сложна, затова в нашия блог ще се опитваме да предоставяме информацията в лесен и достъпен начин за по-лесно асимилиране на материята. Има много блогове за счетоводство или за информация, свързана със счетоводството, но просто не са много тези, които са изцяло фокусирани върху темата. И ако трябва да прочетете всички, ще ви бъде много трудно да получите ясна и полезна информация. Ето защо ние решихме да създадем нашия фирмен блог, който е изцяло фокусиран върху счетоводството и всички негови аспекти. Ние сме професионални счетоводители и може да ви дадем правилните съвети и решения за всички ваши счетоводни и финансови проблеми. Наясно сме, че няма как да обхванем всички аспекти на счетоводството в един фирмен блог, но ще се опитваме да ви предоставяме най-важната информация, която смятаме, че би ви била полезна.

Финансово счетоводство

Финансово счетоводство

За да успява човек, трябва да бъде наистина компетентен по отношение на нещата, с които се занимава. Разбира се, няма

Управленско счетоводство

Управленско счетоводство

Управленското счетоводство представлява клон на счетоводството, фокусиран върху ползването на различни финансови данни за вземане на решения и планиране в

Счетоводство в публичния сектор

Счетоводство в публичния сектор

В понятието „публичен сектор“ влизат всички онези, които предлагат обществени услуги на гражданите. Пишейки за счетоводство в публичния сектор, е

Едностранно счетоводство

Едностранно счетоводство

Счетоводството представлява два основни вида: двустранно и едностранно. Двустранното като че ли е малко по-добре познато, но сега ще се

Счетоводен амортизационен план

Счетоводен амортизационен план

Счетоводният амортизационен план се използва за извеждане на нужната информация за различните счетоводни параметри, начисляването на счетоводни амортизации по месеци

Закон за счетоводството

Закон за счетоводството

Ръководителите на фирми и предприятия, трябва да познават добре Закона за счетоводството. Най-често на тяхна помощ идват счетоводителите им, счетоводните

Счетоводни форуми

Счетоводни форуми

В наши дни много млади предприемачи имат въпроси относно счетоводството. Те тепърва навлизат в дебрите на бизнеса и често се

Счетоводен календар

Счетоводен календар

Счетоводните календари са един от полезните инструменти, които съдържат бизнес и данъчна информация. Ако не знаете какво представлява един счетоводен

Оперативно счетоводство

Оперативно счетоводство

Оперативното счетоводство се нарежда сред четирите дисциплини на бизнес счетоводството, сред които са още статистическо, счетоводното и данъчното счетоводство. При

Мотивационно писмо за счетоводител

Мотивационно писмо за счетоводител

При кандидатстване за работа на длъжността счетоводител, не е задължително да предоставяте мотивационно писмо. Все пак е възможно някои работодатели

Международни счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандарти

Международните счетоводни стандарти, които са познати с абревиатурата МСС, представляват множество правила, които са приети от Комитета по международни счетоводни

Двойно счетоводство

Двойно счетоводство

Двойното счетоводство представлява счетоводна система, която служи за баланс, на дебитите и кредитите. Двойното счетоводно записване е свързано и със

Видове счетоводство

Видове счетоводство

В икономическия сектор витаят различни компании, които налагат различни видове счетоводство. В зависимост от бранша, в който работи фирмата ви,

Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Бюджетното счетоводство се касае до финансово-счетоводните дейности на бюджетните предприятия. Дисциплината е разработена в унисон със законите на Република България.

Банково счетоводство

Банково счетоводство

Банковото счетоводство е процедура, която включва процеси по регистрация, класификация и обобщение на финансовите трансакции. Всичко това се прави, с

Contact Email Icon