Счетоводен Блог | Блог на Счетоводни Услуги

Благодарим ви за посещението в блога на „Счетоводни Услуги“! Този блог е посветен на разпространението на новини и актуализации за счетоводната индустрия. Можете да бъдете в крак с постоянните промени в счетоводната индустрия, като прочетете най-новите новини, тенденции и съвети точно тук. Обхващаме важни теми, по които трябва да сте информирани – от подаването на данъчни декларации до одити. Предлагаме и образователни материали, които да ви помогнат да усвоите основите на счетоводството. В този блог има решения на вашите счетоводни запитвания, независимо дали сте финансов мениджър, счетоводител, собственик на фирма или малък бизнес. Искаме да ви държим информирани и в течение на всички нюанси на счетоводството, като същевременно ви предоставяме инструментите и ресурсите, от които се нуждаете, за да бъдете успешни. Работим усилено, за да ви предоставим най-точната и навременна информация, която е подкрепена от най-новите изследвания и прозрения. Освен това осъзнаваме, че счетоводната индустрия може да бъде сложна, затова в нашия блог ще се опитваме да предоставяме информацията в лесен и достъпен начин за по-лесно асимилиране на материята. Има много блогове за счетоводство или за информация, свързана със счетоводството, но просто не са много тези, които са изцяло фокусирани върху темата. И ако трябва да прочетете всички, ще ви бъде много трудно да получите ясна и полезна информация. Ето защо ние решихме да създадем нашия фирмен блог, който е изцяло фокусиран върху счетоводството и всички негови аспекти. Ние сме професионални счетоводители и може да ви дадем правилните съвети и решения за всички ваши счетоводни и финансови проблеми. Наясно сме, че няма как да обхванем всички аспекти на счетоводството в един фирмен блог, но ще се опитваме да ви предоставяме най-важната информация, която смятаме, че би ви била полезна.

Данъчна ревизия

Данъчна ревизия: Какво трябва да знаем за нея?

Данъчната ревизия е важен процес, който се извършва от Националната агенция по приходите (НАП) в България. Тя има за цел да провери съответствието на данъчните декларации и отчетите на физически и юридически лица с приложимото данъчно законодателство. Процесът на данъчна ревизия е от съществено значение за поддържането на финансовата дисциплина и борбата срещу данъчните нарушения. …

Данъчна ревизия: Какво трябва да знаем за нея? Прочети повече »

Вътрешен одит

Вътрешен одит: Какво представлява и как се извършва

Въведение във вътрешния одит Вътрешният одит е процесът на независимо преглеждане и оценка на вътрешните системи за контрол и управление на фирмата. Той има за цел да предостави обективна оценка на ефективността и ефикасността на операциите, да идентифицира потенциални рискове и да предложи подобрения във вътрешните процедури и контролни механизми. Цели и значение на вътрешния …

Вътрешен одит: Какво представлява и как се извършва Прочети повече »

ВОП (Вътреобщностно придобиване)

ВОП (Вътреобщностно придобиване): Какво представлява от гледна точка на счетоводството?

Вътреобщностното придобиване (ВОП) е важен фактор от данъчното и счетоводното третиране на доставки на стоки между държавите-членки на Европейския съюз. Това понятие се отнася до прехвърлянето на стоки от една държава-членка на ЕС към друга, като не се счита за внос или износ, а за вътреобщностна доставка (ВОД). Какво представлява ВОП от гледна точка на …

ВОП (Вътреобщностно придобиване): Какво представлява от гледна точка на счетоводството? Прочети повече »

ВОД (Вътреобщностни доставки)

ВОД (Вътреобщностни доставки): Какво представлява от гледна точка на счетоводството?

Когато българско дружество извършва ВОД към друго дружество в ЕС, продажбата на стоки се отчита като ВОД-износ от България и ВОД-внос в държавата на клиента. Това означава, че стойността на продадените стоки се отразява като приход в отчетната книга на българското дружество и като разход в отчетната книга на дружеството в държавата на клиента. Тази …

ВОД (Вътреобщностни доставки): Какво представлява от гледна точка на счетоводството? Прочети повече »

Финансово счетоводство

Финансово счетоводство

За да успява човек, трябва да бъде наистина компетентен по отношение на нещата, с които се занимава. Разбира се, няма как да се справяме сами с всички задачи. Невъзможно е да знаем всичко, затова е важно да потърсим съветите на специалисти, когато става въпрос за специфични сфери. Една такава специфична сфера е финансовото счетоводство. Какво …

Финансово счетоводство Прочети повече »

Управленско счетоводство

Управленско счетоводство

Управленското счетоводство представлява клон на счетоводството, фокусиран върху ползването на различни финансови данни за вземане на решения и планиране в организациите. Управленските счетоводители най-често работят с висши мениджъри и с други ръководители, а целта им е да разработват системи за прогнозиране и бюджетиране, да оценяват постигнатите резултати от дейността и да определят какви са възможностите …

Управленско счетоводство Прочети повече »

Счетоводство в публичния сектор

Счетоводство в публичния сектор

В понятието „публичен сектор“ влизат всички онези, които предлагат обществени услуги на гражданите. Пишейки за счетоводство в публичния сектор, е нужно да отбележим, че към него принадлежат различни управленски ведомства, сред които бордове, комисии, агенции, предприятия и други. В държавния сектор са още образованието, социалните грижи, обществен транспорт и здравеопазване. Повече по темата може да …

Счетоводство в публичния сектор Прочети повече »

Едностранно счетоводство

Едностранно счетоводство

Счетоводството представлява два основни вида: двустранно и едностранно. Двустранното като че ли е малко по-добре познато, но сега ще се спрем на едностранното по-подробно, за да научим дали е удачно да се прилага и къде може да се използва. Какво представлява едностранното счетоводство? Съгласно действащите към момента законови норми от едностранно счетоводство имат възможност да …

Едностранно счетоводство Прочети повече »

Счетоводен амортизационен план

Счетоводен амортизационен план

Счетоводният амортизационен план се използва за извеждане на нужната информация за различните счетоводни параметри, начисляването на счетоводни амортизации по месеци за амортизируемите активи и амортизациите на годишна база. Най-често счетоводният амортизационен план се прави със софтуер, който включва необходимите видове справки. Какво е счетоводен амортизационен план? Фирмите разработват счетоводен амортизационен план за всеки един амортизируем …

Счетоводен амортизационен план Прочети повече »

Закон за счетоводството

Закон за счетоводството

Ръководителите на фирми и предприятия, трябва да познават добре Закона за счетоводството. Най-често на тяхна помощ идват счетоводителите им, счетоводните кантори и данъчни адвокати. В тази статия ще предоставим информация за този закон и защо той е толкова важен. По този начин ще разберете, какво представлява, какви аспекти включва и как се прилага на практика …

Закон за счетоводството Прочети повече »

Правилник за прилагане на закона за счетоводството

Правилник за прилагане на закона за счетоводството

Законът за счетоводството е сред най-важните от счетоводната нормативна уредба. Задължително е той да бъде правилно тълкуван, за да може да бъде наистина полезен на счетоводителите и на фирмите. Правилникът за прилагане на закона за счетоводството е книгата, която гарантира, че законите ще бъдат разбирани и тълкувани по един и същи начин с цел да …

Правилник за прилагане на закона за счетоводството Прочети повече »

Счетоводен сметкоплан

Счетоводен сметкоплан – Какво представлява и защо се използва?

Сметкопланът представлява списък, където се появяват елементите, нужни за отчитане на операциите, които се извършват от дадено дружество. Елементите включват активи и пасиви, собствен капитал, както и разходи и приходи, които са реализирани от компанията. Този своеобразен списък позволява съществено опростяване на контрола на счетоводството. Общият счетоводен план се дели на няколко същински части, една …

Счетоводен сметкоплан – Какво представлява и защо се използва? Прочети повече »

Длъжностна характеристика счетоводител

Длъжностна характеристика на счетоводител

Ако се питате, каква е длъжностната характеристика на счетоводител, то тогава се намирате на правилното място. В следващите редове на статията ще я разгледаме по-подробно, за да разберете, какви са задълженията и отговорностите на този професионалист, а също и какви са условията пред него, за да започне активна работа. А сега, без да губим време …

Длъжностна характеристика на счетоводител Прочети повече »

Калкулатор за счетоводни услуги: Какво представлява и как да го използваме?

Калкулатор за счетоводни услуги: Какво представлява и как да го използваме?

Счетоводните услуги имат своя специфика, която се свързва с дадения потребител. Това е и причината да се определи точната цена на желаните услуги. За да се избегне този проблем, може да бъде използван калкулатор за счетоводни услуги, който ще ви улесни. Какво представлява този калкулатор, как се използва и каква информация дава, ще прочетете в …

Калкулатор за счетоводни услуги: Какво представлява и как да го използваме? Прочети повече »

Годишна данъчна декларация: Какво представлява и защо е важна?

Годишна данъчна декларация: Какво представлява и защо е важна?

Годишната данъчна декларация позволява на всеки гражданин сам да определи дължимия данък върху данъчната основа за придобитите от тях доходи в предходната година. Това е задължителна данъчна декларация, която се предоставя на Национална агенция по приходите (НАП). Доходите на българите се облагат с 10% плосък данък, а 15% данък заплащат едноличните търговци. Кой трябва да …

Годишна данъчна декларация: Какво представлява и защо е важна? Прочети повече »

ГФО (Годишен финансов отчет) – Какво трябва да знаем за него?

ГФО (Годишен финансов отчет) – Какво трябва да знаем за него?

Годишният финансов отчет на всяка фирма е задължителен. Той предоставя информация относно извършените финансови операции от изминалата година. От подаденият ГФО се разбира, каква е печалбата на дружеството, какви договори са сключени и други подобни неща. Как се съставя този годишен финансов отчет и какви данни се извличат от него, ще разберете в следващите редове. …

ГФО (Годишен финансов отчет) – Какво трябва да знаем за него? Прочети повече »

Промяна на капитал на фирма: Как се прави и какви са стъпките?

Промяна на капитал на фирма: Как се прави и какви са стъпките?

Капиталът е най-важният фактор в една фирма. Той отразява цялото имущество на дружеството, но по-важното е, че неговото разпределение показва, кой съдружник, с какво разполага във фирмата. Размерът на капитала може да се увеличава или намалява. Ето защо, решихме да ви дадем малко повече информация относно промяна на капитала, в следващите редове на тази полезна …

Промяна на капитал на фирма: Как се прави и какви са стъпките? Прочети повече »

Смяна на управител на фирма (Стъпки и процедури)

Смяна на управител на фирма (Стъпки и процедури)

При положение че се интересувате от това, как се прави смяна на управител на фирма (ЕООД или ООД), то тогава тази статия ще ви бъде полезна. В нея ще разгледаме процедурата отблизо, за да ви дадем най-точната информация. В следващите редове ще видим, какво трябва да бъде направено, когато управителя на фирмата не желае да …

Смяна на управител на фирма (Стъпки и процедури) Прочети повече »

Счетоводни сметки: Какво представляват и защо са важни?

Счетоводни сметки: Какво представляват и защо са важни?

Счетоводните сметки представляват инструмент, с чиято помощ движенията на фирмата, се отчитат на икономическо равнище. Счетоводните сметки служат за отчитане на активи, пасиви, капитал и стопански процеси на дадената компания. С този способ се наблюдават всички промени, които настъпват при обекта на счетоводство. Повече за счетоводните сметки, научете по-долу. Какво са счетоводни сметки? Счетоводните сметки …

Счетоводни сметки: Какво представляват и защо са важни? Прочети повече »

Счетоводство при патентен данък – Какво трябва да знаем?

Счетоводство при патентен данък – Какво трябва да знаем?

Счетоводството при патентен данък може да се окаже объркваща и сложна процедура. В наши дни има редица начини за осчетоводяване на патентния данък, като правилният метод зависи от обстоятелствата, които се свързват с данъкоплатците. Може би най-разпространеният начин е да бъде приспадната стойността на патента от брутния доход на задълженото лице спрямо закона. Какво е …

Счетоводство при патентен данък – Какво трябва да знаем? Прочети повече »

Първични счетоводни документи: Какво представляват?

Първични счетоводни документи: Какво представляват?

Първичните счетоводни документи се съставят, когато се регистрират стопански операции за пръв път. Съдържанието им може да бъде прехвърлено във вторични счетоводни документи, което например може да послужи за натрупване. Как се изготвят първичните счетоводни документи и какво още трябва да знаем за тях, ще научите, ако прочетете тази статия посветена на темата. Как се …

Първични счетоводни документи: Какво представляват? Прочети повече »

Вторични счетоводни документи: Всичко което трябва да знаете за тях

Вторични счетоводни документи: Всичко което трябва да знаете за тях

Вторични счетоводни документи са онези, които преобразуват информацията, която се съдържа в първичните счетоводни документи. Те служат за диференциране или обобщаване на информацията. За да бъдем още по-ясни, какво точно представляват вторичните счетоводни документи, написахме тази статия, която най-вероятно ще бъде полезна на повечето читатели. Каква е целта на съставяне на вторични счетоводни документи? Главната …

Вторични счетоводни документи: Всичко което трябва да знаете за тях Прочети повече »

История на счетоводството: Възникване, развитие и еволюция

История на счетоводството: Възникване, развитие и еволюция

Преди повече от 5000 години за първи път се предполага, че счетоводството е било формирано, като някои от най-ранните известни примери се появяват в Месопотамия, Египет и Китай. Всеки бизнес се нуждае от счетоводство и затова то е от съществено значение в продължение на толкова дълго време. Счетоводството е ключов компонент на всеки бизнес. Счетоводството …

История на счетоводството: Възникване, развитие и еволюция Прочети повече »

Счетоводна фирма: Защо изборът е много важен?

Счетоводна фирма: Защо изборът е много важен?

За никого не е тайна, че изборът на счетоводна фирма е много важен. От професионалните счетоводители зависи безпрепятствено развитие на бизнеса ви, така че е желателно да се отнесете с необходимата сериозност, когато търсите счетоводни услуги. В тази статия ще ви помогнем да се спрете на счетоводна фирма, която да бъде ваш верен партньор в …

Счетоводна фирма: Защо изборът е много важен? Прочети повече »

Счетоводна кантора: Как да изберем правилната?

Счетоводна кантора: Как да изберем правилната?

Всяко едно предприятие има нужда от счетоводител. Няма значение дали фирмата е голяма или малка. Счетоводството е важно, тъй като от него зависи изсветляването на бизнеса ви и коректните отношения с държавните институции. В следващите редове, ще дадем съвети относно правилния избор на счетоводна кантора. Как да откриете добри счетоводители, ще научите от тази статия. …

Счетоводна кантора: Как да изберем правилната? Прочети повече »

Счетоводство книги: Кои са най-добрите книги на счетоводна тематика?

Счетоводство книги: Кои са най-добрите книги на счетоводна тематика?

В търсене на счетоводство книги, които да бъдат полезни на начинаещи и професионалисти, попадаме на голямо разнообразие от учебници и литература. Вярно е, че интернет промени много неща, тъй като предложи достатъчно информация, но настолните книги винаги са добре дошли. Ако се питате, кои са най-добрите книги на счетоводна тематика, то тогава прочетете статията. Кои …

Счетоводство книги: Кои са най-добрите книги на счетоводна тематика? Прочети повече »

Счетоводство за начинаещи – Откъде да започнем в счетоводната сфера?

Счетоводство за начинаещи – Откъде да започнем в счетоводната сфера?

Счетоводната сфера е пряко свързана с регистрация, класификация и обобщение на паричните операции, с цел да се осигури информация, която да се използва за постигане на бизнес цели. Много хора в наши дни четат литература за счетоводство за начинаещи, тъй като искат да работят в този бранш. Разбира се, професионалното обучение, е следващата крачка за …

Счетоводство за начинаещи – Откъде да започнем в счетоводната сфера? Прочети повече »

Счетоводни форуми

Счетоводни форуми

В наши дни много млади предприемачи имат въпроси относно счетоводството. Те тепърва навлизат в дебрите на бизнеса и често се допитват до интернет относно закони, документи, счетоводен софтуер и други теми. Най-често се използват счетоводни форуми, в които се водят задълбочени дискусии. Ако и вие търсите счетоводен форум, то тогава прочетете статията ни. Как да …

Счетоводни форуми Прочети повече »

Счетоводен календар

Счетоводен календар

Счетоводните календари са един от полезните инструменти, които съдържат бизнес и данъчна информация. Ако не знаете какво представлява един счетоводен календар, то тогава ще ви опишем неговото съдържание, за да го използвате по предназначение. Разбира се, това е важно средство за предприемачите, счетоводителите и всички, които се занимават с бизнес в наши дни. Какво съдържа …

Счетоводен календар Прочети повече »

Оперативно счетоводство

Оперативно счетоводство

Оперативното счетоводство се нарежда сред четирите дисциплини на бизнес счетоводството, сред които са още статистическо, счетоводното и данъчното счетоводство. При него се използват съвкупност операции, с чиято помощ се събира и анализира статистическа и счетоводна информация. Ако не сте запознати с оперативното счетоводство, то тогава прочетете статията ни. Каква е целта на оперативното счетоводство? Няма …

Оперативно счетоводство Прочети повече »

Оперативен счетоводител, длъжностна характеристика, отговорности и изисквания

Оперативен счетоводител, длъжностна характеристика, отговорности и изисквания

При положение че се интересуват от длъжността – оперативен счетоводител, а също и да получите информация относно неговите отговорности, то тогава се намирате на точното място. Тук ще разгледаме, каква е работата на оперативния счетоводител и изискванията към тази длъжност. Няма да продължаваме повече с увода, защото е време да преминем по същество към темата. …

Оперативен счетоводител, длъжностна характеристика, отговорности и изисквания Прочети повече »

Национални счетоводни стандарти

Национални счетоводни стандарти – Какво представляват?

Националните счетоводни стандартни, са прилагат, за да се осигури единство при текущото и периодично счетоводно отчитане, което се свързва с дейността на даденото предприятие. Те са прекият път към честно и вярно представяне на имущественото състояние на фирмите в годишния им финансов отчет. Повече относно Национални счетоводни стандарти, прочетете по-долу. Какво се постига чрез Национални …

Национални счетоводни стандарти – Какво представляват? Прочети повече »

Мотивационно писмо за счетоводител

Мотивационно писмо за счетоводител

При кандидатстване за работа на длъжността счетоводител, не е задължително да предоставяте мотивационно писмо. Все пак е възможно някои работодатели да го изискат от вас, така че е добре да се подготвите. Ако не знаете, как се пише мотивационно писмо за счетоводител, то тогава ние ще ви дадем някои инструкции, които да следвате, за да …

Мотивационно писмо за счетоводител Прочети повече »

Младши счетоводител длъжностна характеристика, отговорности и изисквания

Младши счетоводител длъжностна характеристика, отговорности и изисквания

При положение че търсите младши счетоводител длъжностна характеристика, то тогава нашата статия ще ви помогне. В нея ще посочим всичко свързано с длъжността на счетоводителя, както и ще посочим какви са неговите отговорности. Разбира се, ще опишем и изискванията, които работодателите имат към младши счетоводителя, така че да получите подробна информация. Какво представлява длъжността младши …

Младши счетоводител длъжностна характеристика, отговорности и изисквания Прочети повече »

Международни счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандарти

Международните счетоводни стандарти, които са познати с абревиатурата МСС, представляват множество правила, които са приети от Комитета по международни счетоводни стандарти. Те са създадени, с цел да се установи общ стандарт, който да се прилага при изготвяне и предаване на финансови отчети от компании. Повече на тема МСС, можете да прочетете в тази наша статия. …

Международни счетоводни стандарти Прочети повече »

Експерт счетоводител, длъжностна характеристика, отговорности и изисквания

Експерт счетоводител, длъжностна характеристика, отговорности и изисквания

Много хора се интересуват от длъжностната характеристика на експерт – счетоводител, както и от отговорностите и изискванията, които това лице поема, когато заеме съответния пост. В тази връзка решихме да напишем статия, в която да ви дадем по-подробна информация. Каква е работата не експерт – счетоводителя, ще научите, след като видите следващите редове посветени на …

Експерт счетоводител, длъжностна характеристика, отговорности и изисквания Прочети повече »

Договор за счетоводно обслужване

Договор за счетоводно обслужване

Всички фирми имат задължението да водят счетоводство. Това се налага, за да се осчетоводят приходите и разходите, а също и за начисляването на осигуровки, данъци и други. В този ред на мисли, е необходимо да сключите договор за счетоводно обслужване със счетоводител или счетоводна кантора. Какво представлява договорът и какво е съдържанието му, четете по-долу. …

Договор за счетоводно обслужване Прочети повече »

Двойно счетоводство

Двойно счетоводство

Двойното счетоводство представлява счетоводна система, която служи за баланс, на дебитите и кредитите. Двойното счетоводно записване е свързано и със счетоводната сметка, в която има две страни, а именно дебит и кредит. То има отношение и към баланса, който също е двустранен, като от едната страна стоят активите, а от другата пасивите. Повече по темата, …

Двойно счетоводство Прочети повече »

Главен счетоводител длъжностна характеристика, отговорности, изисквания

Главен счетоводител длъжностна характеристика, отговорности, изисквания

Ако искате да научите всичко за длъжността – главен счетоводител, както и да се информирате относно изискванията към този професионалист и неговите отговорности, то тогава прочетете тази статия. В нея ще разгледаме отблизо работата на главния счетоводител, като по този начин ще придобиете представа, как този човек може да бъде полезен на вашата компания и …

Главен счетоводител длъжностна характеристика, отговорности, изисквания Прочети повече »

Видове счетоводство

Видове счетоводство

В икономическия сектор витаят различни компании, които налагат различни видове счетоводство. В зависимост от бранша, в който работи фирмата ви, се налага да се използва счетоводната наука, която може и да изглежда обща, но крие някои специфики. Ето защо, в тази статия ще вникнем в дебрите на счетоводството и ще разясним неговите функции на читателите. …

Видове счетоводство Прочети повече »

Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Бюджетното счетоводство се касае до финансово-счетоводните дейности на бюджетните предприятия. Дисциплината е разработена в унисон със законите на Република България. Акцентът при бюджетното счетоводство пада върху интерпретацията на различните обекти, за които се води отчетна дейност. Прилагат се множество операции и се съставят подробни финансови отчети. От бюджетно счетоводство зависи правилното функциониране на предприятията в …

Бюджетно счетоводство Прочети повече »

Банково счетоводство

Банково счетоводство

Банковото счетоводство е процедура, която включва процеси по регистрация, класификация и обобщение на финансовите трансакции. Всичко това се прави, с цел да се осигури необходимата информация при взимането на важни бизнес решения. Счетоводството на банката не е лесно и включва различни фактори, които касаят активи, пасиви и собствен капитал на дадената банка. С какво помага …

Банково счетоводство Прочети повече »

Откриване на фирма от чужденец

Откриване на фирма от чужденец – ФЛ / ЮЛ

В тази статия ще разгледаме по-подробно, каква е процедурата по откриване на фирма от чужденец в България. По-долу ще ви запознаем, как протича учредяването на дружество от чуждестранни граждани, които са физически или юридически лица. Няма да пропуснем и документите, които се изискват за откриване на фирма от чужденец, като се надяваме материалът да ви …

Откриване на фирма от чужденец – ФЛ / ЮЛ Прочети повече »

Счетоводни курсове

Счетоводни курсове – Плюсове и минуси

Счетоводните курсове се предназначени за хора, които имат съответното образование и искат да се развиват в областта на счетоводството. Разбира се, тези курсове имат своите положителни и отрицателни страни, за които ще стане въпрос по-долу в тази статия. За кой за предназначени курсовете по счетоводство и кога е удачно да се възползвате от тях, предстои …

Счетоводни курсове – Плюсове и минуси Прочети повече »

Счетоводна програма

Счетоводна програма: Кои са най-добрите счетоводни софтуери в България?

В наши дни всеки може да намери счетоводна програма, с която да работи. По-важното е този софтуер да разполага с нужните функции, опции и модули, за да отговори на нуждите на ползвателите. Ако се питате, кои са най-добрите счетоводни софтуери в България, то тогава тази статия ще ви бъде полезна, тъй като в нея ще …

Счетоводна програма: Кои са най-добрите счетоводни софтуери в България? Прочети повече »

Счетоводна къща

Счетоводна къща: Какво представлява и как да изберем?

В наши дни счетоводството се извършва от счетоводна къща или самостоятелен счетоводител. В счетоводната къща присъстват висококвалифицирани служители, които работят неуморно, за да предоставят добра услуга на клиента. При счетоводните фирми с повече персонал, винаги има кой да съдейства с информация и да се грижи за обслужването на гражданите. Точно това ги прави толкова търсени …

Счетоводна къща: Какво представлява и как да изберем? Прочети повече »

Разпределяне на дивиденти

Разпределяне на дивиденти: Всичко което трябва да знаете

Разпределянето на дивиденти в Е/ООД в процедура по разпределение на реализираната печалба между собствениците / съдружниците във фирмата. Ако търсите повече информация за усвояването на дивидентите, необходимите документи и сроковете, то тогава прочетете нашата статия, в която ще се опитаме да ви бъдем полезни. А сега, е време да преминем по същество. Кога можем да …

Разпределяне на дивиденти: Всичко което трябва да знаете Прочети повече »

Продажба на фирма

Продажба на фирма – всички стъпки и процедури

Много хора се питат, как се извършва продажба на фирма в България. На първо място, трябва да обясним, че фирмата не е предмет, който може да се продава. Реално погледнато могат да бъдат прехвърлени дадени компоненти от фирмата, така че да се постигне ефектът на продажбата. В тази статия ще разгледаме два варианта за продажба …

Продажба на фирма – всички стъпки и процедури Прочети повече »

Прехвърляне на дялове на фирма

Прехвърляне на дялове на фирма – процедура и стъпки

Всички фирми разполагат с капитал, който може да бъде разпределен между съдружниците, като това показва, кой съдружник, с каква част от фирмата разполага. Капиталът е разделен на дялове и всеки един дял се измерва има левова стойност, която представлява цяло число. Дяловете имат равен размер, но всеки от съдружниците може да разполага с определен брой …

Прехвърляне на дялове на фирма – процедура и стъпки Прочети повече »

ОПР (Отчет за приходи и разходи)

ОПР (Отчет за приходи и разходи) – Какво представлява?

Ако не знаете, какво представлява финансовият отчет за приходите и разходите, то тогава тази наша статия ще ви бъде полезна. От следващите редове ще научите, защо е важен ОПР и как се прави той. Благодарение на този вид отчет, се разбира откъде идват средствата на дадена фирма и как се разпределят във времето. Без да …

ОПР (Отчет за приходи и разходи) – Какво представлява? Прочети повече »

Корпоративен данък

Корпоративен данък: Какво трябва да знаем за данък печалба?

Ако тепърва се сблъсквате с понятието – корпоративен данък, то тогава е добре да прочетете тази статия, за да разберете какво представлява това задължение, кога се дължи и как се заплаща. В следващите редове ще посочим важни неща за този вид данък, така че да бъдете подготвени, когато дойде време да го внесете. А сега, …

Корпоративен данък: Какво трябва да знаем за данък печалба? Прочети повече »

Каква фирма да регистрирам

Каква фирма да регистрирам – ООД, ЕООД, ЕТ, АД или друга?

Много хора желаят да стартират собствен бизнес и се питат, каква фирма да регистрират. Вариантите са най-различни, а сред тях са: ООД, ЕООД, ЕТ, АД и други. Ако не знаете, какво е значението на тези правни форми, то тогава ще получите пълна информация на тази страница. А сега, вместо да губим повече време с увода, …

Каква фирма да регистрирам – ООД, ЕООД, ЕТ, АД или друга? Прочети повече »

Закриване на фирма

Закриване на фирма – стъпки и процедури

В случай, че даден търговец не извършва дейност, няма законово задължение, да бъде заличен от Търговския регистър. Такава е и ситуацията при юридическите лица с нестопанска цел. Но въпреки липсата на дейност, търговските дружества и ЕТ, се задължават да подават декларация за неактивност всяка година. С нея търговецът обявява, че през миналата година, фирмата не …

Закриване на фирма – стъпки и процедури Прочети повече »

Доброволна регистрация по ДДС

Доброволна регистрация по ДДС – Какво трябва да знаем за нея?

Най-често доброволната регистрация по ДДС, се прави непосредствено след откриване на фирмата / дружеството. Това е процедура, при която собственика се регистрира по Закона за данък добавена стойност, тъй като му предстои да извърши куп инвестиции, а често средствата не достигат. При положение че търговецът извърши доброволна регистрация, може да се възстанови част от вложенията …

Доброволна регистрация по ДДС – Какво трябва да знаем за нея? Прочети повече »

Дерегистрация по ДДС

Дерегистрация по ДДС – Всичко което трябва да знаете

Ползите от това фирмата ни да е регистрирана по ДДС може да са много, но само при определени условия и обстоятелства. Има обаче и случаи, в които съответното дружество е регистрирано по ЗДДС, само не осъществява дейност по смисъла на Закона за счетоводството. По тази причина не отчита и ДДС. Без значение дали фирмата извършва …

Дерегистрация по ДДС – Всичко което трябва да знаете Прочети повече »

Данъчен кредит

Данъчен кредит: Какво представлява и как да го използваме?

Данъчният кредит представлява елемент от системата на ДДС, който осигурява неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на услугите и стоките. Това е сумата на данъка, която регистрирано лице би могло да приспадне от своите данъчни задължения по Закона за данък върху добавената стойност за: получени от него услуги или стоки по облагаема доставка; …

Данъчен кредит: Какво представлява и как да го използваме? Прочети повече »

Как да наемете счетоводител?

Как да наемете добър счетоводител или счетоводна къща (кантора)?

Счетоводството е важна част от всеки бизнес, така че намирането на правилния счетоводител е от изключителна важност. Добрият счетоводител ще ви помогне да управлявате и наблюдавате ефективно финансовите си документи и ще ви предостави навременни, точни и финансово обосновани съвети. Въпреки че намирането на подходящ счетоводител може да изглежда трудна задача, има някои ключови стъпки, …

Как да наемете добър счетоводител или счетоводна къща (кантора)? Прочети повече »

Счетоводство: Какво означава и защо е важно?

Счетоводство: Какво означава и защо е важно?

Счетоводството вероятно е една от най-често неразбираните теми. Много хора го възприемат като скучна, суха и отегчителна дисциплина, в която числата се използват за регистриране на финансови транзакции. Затова нека започнем с основите. Счетоводството е съществена част от всеки бизнес и разбирането на неговите принципи е от решаващо значение за успеха на всяка организация. Счетоводството …

Счетоводство: Какво означава и защо е важно? Прочети повече »

Contact Email Icon