Счетоводни Услуги » Блог » Смяна на управител на фирма (Стъпки и процедури)

Смяна на управител на фирма (Стъпки и процедури)

Смяна на управител на фирма (Стъпки и процедури)При положение че се интересувате от това, как се прави смяна на управител на фирма (ЕООД или ООД), то тогава тази статия ще ви бъде полезна. В нея ще разгледаме процедурата отблизо, за да ви дадем най-точната информация. В следващите редове ще видим, какво трябва да бъде направено, когато управителя на фирмата не желае да заема този пост и иска освобождаване.

Как се извършва смяна на управител на фирма?

Има вариант, при който трябва да уведомите едноличния собственик на капитала, че искате да бъдете освободен от длъжността – управител на фирма. За да се случи това, е необходимо да изпратите писмено уведомление на собственика, ако фирмата е ЕООД. В случай че фирмата е ООД въпросното писмено уведомление, трябва да се насочи към общото събрание на съдружниците.

В изпратеното искане, е нужно да отбележите, че желаете заличаването ви като управител на дадената фирма от Търговския регистър. От своя страна собственика на фирмата или общото събрание, е задължено да заяви това обстоятелство (освобождаване на управител) в Търговския регистър. Срокът за заличаването е 1 месец от подаването на вашето писмено уведомление.

Ако дружеството не спази едномесечния срок, можете сами да подадете обстоятелството в Агенция по вписванията. За целта покажете искането (нотариалната покана), която е изпратена до фирмата. В поканата, трябва да личи, че е изминал законовия срок от 1 месец.

Смяна на управител и назначаване на нов

Дружеството има и друг вариант за смяна на управител. При него се назначава ново лице, на местото на освободения управител на фирми с правна форма Е/ООД. Тук самата фирма извършва процедурата и трябва да спази няколко конкретни условия, за да бъде всичко точно и изрядно.

На първо място, се дава съгласие от собственика на капитала (ЕООД) или мнозинството от съдружници (ООД). Решението за смяна на управител се взима на общо събрание, където се полагат подписите на участниците. Въпросното писмено решение най-често подлежи на нотариална заверка, освен ако в устава на дружеството, не е записано друго условие.

Новото обстоятелство (смяна на управител и назначаване на нов), трябва да се впише във всички фирмени документи. Името на стария управител, се променя задължителни в книжата на фирмата. Не на последно място, се налага изготвяне на допълнителни документи за назначаването на нов управител. А сега, нека да видим, какви нови документи, е необходимо да изготви фирмата:

  • Договор за управление;
  • Образец от подписа (Спесимен) със съгласие за прието управление;
  • Декларация по чл. 142, ал. 1 от Търговския закон;
  • Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския регистър;
  • A4 заявление, което може да бъде изтеглено от сайта на ТР;
  • Декларация за истинността на обстоятелствата;
  • Документ за внесена държавна такса;

Кой може да ми помогне за смяна на управител?

В професионалните счетоводни кантори работят добри специалисти, които ще ви съдействат, да заявите обстоятелството за смяна на управител на фирма. С помощта на професионалистите ще изготвите всички необходими документи, с чиято помощ да назначите нов управител на дружеството. Такъв тип съдействие няма да ви струва скъпо, а и нещата ще станат по-бързо.

Вие можете да разчитате на нашите компетентни служители, за да извършите смяна на управител на фирма. За целта може да се свържете с нас използвайки формата за контакт в сайта ни. Ще получите бърз и точен отговор, който ще ви даде още повече светлина около дадената процедура.

Често задавани въпроси

Трудна ли е смяната на управител на фирма?

Не, ако спазите законовите срокове и приложите нужните документи, няма да ви бъде трудно да извършите смяна на управител на фирма и да назначите нов човек на поста.

Как се извършва смяна на управител в ЕООД?

За смяна на управител в ЕООД се изисква решение на собственика на капитала на фирмата.

Как се извършва смяна на управител в ООД?

За целта, е нужно съгласие от съдружниците, което е взето с мнозинство.

Какво да направя, за да напусна поста на управител?

Изпратете писмено уведомление до собственика на капитала (за ЕООД) или общото събрание на съдружниците (за ООД).

Информация за автора

Contact Email Icon