Счетоводни Услуги » Блог » Управленско счетоводство

Управленско счетоводство

Управленско счетоводствоУправленското счетоводство представлява клон на счетоводството, фокусиран върху ползването на различни финансови данни за вземане на решения и планиране в организациите. Управленските счетоводители най-често работят с висши мениджъри и с други ръководители, а целта им е да разработват системи за прогнозиране и бюджетиране, да оценяват постигнатите резултати от дейността и да определят какви са възможностите за намаляване на разходите и за повишаване на рентабилността.

Управленското счетоводство включва често и тълкуването, както и самото разработване на финансови модели и на анализи в подкрепа на стигането до правилни стратегически решения. В днешни дни бизнесът постоянно става все по-сложен и конкуренцията е все по-голяма, ролята на управленското счетоводство също не спира да расте. То е особено важно за осигуряване на данните и прозренията, нужни за вземането на наистина добри решения.

Какво е управленско счетоводство?

Управленското счетоводство представлява модалност, която е базирана на употребата на икономически данни, които пък са получени посредством други инструменти за счетоводно и финансово отчитане за предстоящо вземане на решение и предприемане на действие в дадена компания.

Управленското счетоводство следва независим модел в обхвата на цялостното счетоводство. То се държи различно от другите традиционни типологии, които са по-широко разпространени. Такива са финансовото счетоводство или счетоводното отчитане например.

Основни ползи от управленското счетоводство

Моделът на управленско счетоводство може да се каже, че се възползва от показанията, които са произведени от традиционното счетоводство. В известна степен то ги превръща в отговори, подпомагащи опитите да се планира бъдещето на компанията. Може да се каже, че то поставя счетоводството в ролята на съществена основа на съществуването на компанията и нейното бъдещо развитие.

Администраторите на търговско дружество в общи линии придобиват пълна информация (доколкото това е възможно) за разходите, които са свързани с производството, а също и връзката им или влиянието им върху различните отдели или устройства, с които разполага компанията.

Основни характеристики на управленското счетоводство

Управленското счетоводство се характеризира с това, че е съобразено с икономическа практика. От своя страна тя се разработва непрекъснато и се развива в компании по целия свят активно и към настоящия момент.

Това е основната причина той да бъде счетоводен инструмент, играещ роля при създаването и непрекъснато да продължава да се развива. Развитието му е като оперативен микс между разходни и финансови модалности, с които едновременно споделя поредица от разлики и прилики.

Характерът на този тип счетоводство е вътрешен за компанията, така че той не може да се разкрива външно или да се публикува. Основната му функция е да реализира по най-добрия възможен начин окончателното вземане на решения, като се съобрази с възможно най-подходящия имидж на компанията и всеки от детайлите, с които тя стандартно се характеризира.

Философията на този тип счетоводство може да бъде обобщен така, че всъщност посредством поглед към близкото и малко по-далечното минало на съответната компания се съсредоточава върху нейното потенциално бъдеще. Тук спада и едно по-особено проучване на структурите на фирмите, за да се провери дали те съответстват ефективно на производството, към което са се ориентирали да развиват.

Характеризира се още със строго внимание към детайлите по отношение на производствените периоди, както и относно ценообразуването, измерването на времето и използваните ресурси и др.

Често задавани въпроси

За какви компании е подходящо управленското счетоводство?

Евентуалната ангажираност на компаниите с този тип счетоводен мониторинг обикновено носи със себе си много ползи, но и по-високи разходи. Освен това тази практика е с незадължителен характер. Най-подходяща е за големи компании с по-голям икономически капацитет.

Какви са ползите от управленското счетоводство?

Управленското счетоводство представлява отличен бизнес инструмент, който е в състояние да направи по-устойчив и по-конкурентен вашия бизнес. Това неминуемо ще се случи, ако го ползвате правилно. Предварителният анализ, който е добре подготвен, е предпоставка за правилни решения в бъдеще.

Информация за автора

Contact Email Icon