Счетоводни Услуги » Блог » Закон за счетоводството

Закон за счетоводството

Закон за счетоводствотоРъководителите на фирми и предприятия, трябва да познават добре Закона за счетоводството. Най-често на тяхна помощ идват счетоводителите им, счетоводните кантори и данъчни адвокати. В тази статия ще предоставим информация за този закон и защо той е толкова важен. По този начин ще разберете, какво представлява, какви аспекти включва и как се прилага на практика в момента.

Какво представлява Закона за счетоводството?

Законът за счетоводството урежда счетоводното отчитане на предприятията, като в това число влизат търговците, местните юридически лица, които не се занимават с търговия, бюджетните предприятия, осигурителните каси, чуждестранните юридически лица и други. Прилагането на Закона за счетоводството включва приложимата счетоводна база за финансово отчитане, отговорностите и задълженията на ръководните органи на предприятието и много други.

Познаването на Закона за счетоводството е задължително за собствениците на различни фирми, в това число и за органите представляващи предприятия в публичния сектор. Най-компетентните лица са оторизираните счетоводители и счетоводни къщи, които прилагат закона на практика.

Съвременен Закон за счетоводството

Съвременният Закон за счетоводството влиза в сила за първи път на 3 януари 1991 година. Той е приет от ВНС и е обнародван в Държавен вестник. С този закон започва осъвременяването на предприятията и е наречен „исторически поврат в счетоводната и икономическа дейност на предприятията“, като тези думи принадлежат на проф. Дурин, който е двигателят на процесите.

Разбира се, през годините законът претърпява множество промени, които се отразяват своевременно. Все пак има голяма разлика от социалистическите правила в миналото и тези от 03.01.1991 г. по отношение на приложението на Закона за счетоводството.

В наши дни Закона за счетоводството е съобразен с Европейското законодателство, както и с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансова отчетност, като това е част от големите промени.

Защо е важен Законът за счетоводството?

Вън от всякакво съмнение е, че Закона за счетоводството е сред най-важните в България. Той регламентира действията на различните предприятия, правомощията на финансовия министър, воденето на финансови отчети, приложимата счетоводна база, независимия финансов одит и редица други важни неща. Държи се на стриктното прилагане на закона спрямо правилата му.

Всички работещи в счетоводната сфера, са длъжни да спазват Закона за счетоводството. Това важи както за ръководителите на фирми, така и за техните счетоводители, адвокати и други лица. Нарушаването на Закона за счетоводството се санкционира от държавните органи за властта.

За щастие има много литература, в която се дискутира този закон. Коментират се всички изменения и нови условия. Прилагат се нужните справки, корекция и нововъведения. По този начин работещите в бранша получават своевременна информация, която да използват.

Обобщителни думи

Законът за счетоводството се прилага еднакво за всички предприятия. Той е главен елемент, който счетоводителите трябва да познават и да се съобразяват с него. В този ред на мисли, е необходимо и собствениците на фирми да следват стриктно закона и да го разчитат правилно. По-горе ви обяснихме на дълго и широко какво представлява Законът за счетоводството и защо е важен.

Всички желаещ може да открие и допълнителна литература относно всички актуални изменения и допълнения в Закона за счетоводството. Нашата счетоводна къща изпълнява стриктно уредените със закон изисквания, така че можете да ни имате доверие и да се свържете с нас при нужда.

Често задавани въпроси

Какво ще стане при нарушение на Закона за счетоводство?

Ако предприятията не спазват Закона за счетоводство, то тогава могат да последват редица държавни санкции както към собствениците, така и към самите счетоводители.

Къде да намеря още информация за Закона за счетоводство?

Тук в сайта ни ще се запознаете с правилника за прилагане на Закона за счетоводството и ще откриете още интересни материали, които могат да ви бъдат полезни.

Информация за автора

Contact Email Icon