Счетоводни Услуги » Блог » Закриване на фирма – стъпки и процедури

Закриване на фирма – стъпки и процедури

Закриване на фирмаВ случай, че даден търговец не извършва дейност, няма законово задължение, да бъде заличен от Търговския регистър. Такава е и ситуацията при юридическите лица с нестопанска цел. Но въпреки липсата на дейност, търговските дружества и ЕТ, се задължават да подават декларация за неактивност всяка година. С нея търговецът обявява, че през миналата година, фирмата не е извършвала дейност. Тази декларация се подава в НСИ до 30.04 на следващата година.

Много често това създава дискомфорт на собствениците на фирми, тъй като опашките са много големи, а процедурата може да отнеме време. Разбира се, има и други задължения, които допълнително усложняват търговците и често те взимат кардиналното решение за закриване на фирма. Какви са стъпките по обявяване на фирма в ликвидация, прочетете по-долу.

Закриване на ООД / ЕООД

Ликвидацията на търговско дружество ООД и ЕООД преминава в две етапа. Първият етап представлява прекратяване на дружеството, ведно със стартирането на процедура по ликвидация. Вторият етап е свързан със заличаването на фирмата от Търговския регистър. В следващите редове ще посочим стъпките за закриване на фирма и законовите срокове.

Какви са сроковете за ликвидация на дружество?

При положение че фирмата има персонал, то тогава процедурата по ликвидация, отнеме най-малко 9 месеца. В случай, че няма служители, срокът за закриване е поне 6 месеца. Важно, е да се знае, че при закриване на ООД или ЕООД се назначава ликвидатор или ликвидатори, които ще се грижат за първоначалния счетоводен баланс, прекратяване на отношения със служители, довършване на сделки и други. За повече информация можете да се свържете с кантората ни.

Стъпки по закриване на дружество – ООД / ЕООД

За да се обяви фирмата за ликвидация, е необходимо да се спазят няколко стъпки в последователност. Всички те ще съпътстват върховния орган на дружеството, докато не бъде обявена пълната ликвидация. Ето и как протича процесът и какво трябва да бъде направено:

 • Да се прекратят договорите с персонала;
 • Да се предадат необходимите документи в НОИ;
 • Да се получи удостоверение от НОИ;
 • Да се уведоми НАП за заличаването на фирмата;
 • Да се получи удостоверение от НАП;
 • Да се уредят всички задължения към НАП;
 • При прекратяване на дейността се изпраща покана към кредиторите;
 • Да се уредят задълженията към кредиторите;
 • Да се разпредели имуществото и да се изготви баланс;
 • Да се извърши пълното заличаване на ООД или ЕООД;

Всичко това може да изглежда сложно, но ако се потърси съдействието на професионална счетоводна кантора, процедурата ще бъде облекчена, така че да премине безпроблемно. В този ред на мисли, е желателно да ни се обадите, за да ви помогнем за закриване на фирма.

Такси за закриване на ООД / ЕООД

При закриване / ликвидация на ООД или ЕООД, се дължат няколко такси. Заплаща се държавна такса за прекратяване на дружеството, а също и държавна такса за публикуване на поканата към кредиторите. Заплащат се и всички банкови такси, които съпътстват процедурата. На последно място, но не по важност, се заплаща и хонорар на юриста, който се занимава с ликвидацията. Задължително се погасяват и всички налични задължения към на НАП.

Закриване на ЕТ

Няма съмнение, че закриването на ЕТ, е много по-лесно, отколкото това на гореспоменатите търговски дружества. Това е така, защото ликвидацията, не е наложителна, а едноличният търговец се заличава директно.  При положение че не са налични задължения към Националната агенция по приходите или към служителите, закриването няма да отнеме много време и преминава сравнително гладко. Научете повече за заличаване на ЕТ, малко по-долу.

Какви са сроковете за закриване на ЕТ?

Ако във фирмата на едноличния търговец има служители, процедурата по закриване трае близо 4 месеца. В случай, че няма персонал и / или задължения към НАП, заличаването ще отнеме около 1 месец. Естествено, това са ориентировъчни срокове, тъй като могат да изникнат непредвидени казуси и проблеми, които налагат определени действия от търговеца.

Стъпки по закриване на ЕТ

По-горе вече обяснихме, че закриването на ЕТ, е по-лесно, отколкото при ООД / ЕООД. Както вече стана ясно, сроковете са по-малки, стига да няма задължения към персонал или НАП. Все пак, трябва да се следват няколко стъпки, с чиято помощ да заличите фирмата ви без проблем.

 • Да се прекратят договорите със служителите;
 • Да се предадат нужните документи в НОИ;
 • Да се получи удостоверение от НОИ;
 • Да се уведоми НАП за закриването;
 • Да се получи удостоверение от НАП;
 • Да се уредят задълженията към НАП и служителите;
 • Да се извърши пълното заличаване на ЕТ;

За да подготвите всички нужни документи, които се предават на НОИ и НАП, можете да се възползвате от нашите услуги. По този начин няма да изпитате затруднения и в най-скоро време ще успеете да закриете ЕТ. За повече информация може да се свържете с нас.

Такса за закриване на ЕТ

За закриване на ЕТ се заплаща държавна такса на Търговския регистър, която е 30 лева. При подаване на документите по електронен път, тази такса е в размер на 15.00 лева. Когато нагърбите юрист със закриване на ЕТ, е необходимо да платите хонорара му. Разбира се, трябва да се платят и всички непогасени задължения към НАП и служителите.

Често задавани въпроси

Мога ли да закрия фирмата си, ако имам задължения?

Търговското дружество се закрива, след като преминаване през ликвидация и заличаване от Търговския регистър. Ако имате задължения, не разполагате с активи, е необходимо да се обяви несъстоятелност пред Окръжния съд по адрес на седалището на фирмата.

Какво означава ликвидатор и защо е нужен той?

Ликвидаторът е човекът, който се нагърбва с работата по закриване на дружеството. Той уведомява за това държавните органи – НОИ и НАП, а също така урежда задълженията на фирмата с кредиторите. Най-често ликвидатор е управителят или се наема служебен такъв.

Кога фирмата ще бъде напълно закрита?

При положение че фирмата е заличена от Търговския регистър, то тя престава да съществува. От този момент нататък, дружеството или ЕТ, остават в миналото и всички задължения се считат за уредени. Ако има останало имущество, се прехвърля на собствениците.

Скъпо ли е закриването на фирма от юрист?

Не, не бихме казали, че услугата е скъпа. С помощта на юрист, ще си спестите много нерви, които съпътстват процедурата, а и ще можете да закриете фирмата си, много по-лесно.

Информация за автора

Contact Email Icon