Счетоводни Услуги » Блог » Продажба на фирма – всички стъпки и процедури

Продажба на фирма – всички стъпки и процедури

Продажба на фирмаМного хора се питат, как се извършва продажба на фирма в България. На първо място, трябва да обясним, че фирмата не е предмет, който може да се продава. Реално погледнато могат да бъдат прехвърлени дадени компоненти от фирмата, така че да се постигне ефектът на продажбата. В тази статия ще разгледаме два варианта за продажба на фирма, от които може да се възползвате.

Продажба на капитал на фирма

Под продажба на фирма, с правна форма ЕООД или ООД, се имат предвид, прехвърлянето на дяловете от капитала на друг собственик / собственици. Собственикът на дадена фирма е и реалния собственик на капитала, който се разделя на дялове, а те могат да бъдат прехвърлени. При прехвърляне на всички дялове на друго лице, то става новият собственик на дружеството.

Има вариант, при който дяловете от капитала да бъдат прехвърлени частично. При положение че това стане, фирмата придобива друг правен статус, тъй като вече има съдружници. По-просто казано, ако до този момент фирмата е била ЕООД, то при прехвърляне на част на дяловете, придобива формата ООД. Как обаче се случват практически тези процедури, прочетете по-долу.

Какви документи са нужни за продажба на фирма?

По всяка вероятност мнозина се притесняват от самата процедура за продажба на фирма, но тя не чак толкова сложна. На първо място, е необходимо да се сключи договор за продажба на дялове между собствениците. В този договор се вписва и каква част от дяловете се продават.

Договорът трябва да бъде нотариално заверен със съдействието на нотариус. Тук е много важно старият собственик на фирмата, да няма задължения, като например неизплатени заплати към служители, невнесени осигуровки, неплатени данъци и прочие. Липсата на задължения, се декларира пред Агенция по вписванията, а ето и го и пълния пакет от документи, който ви трябва:

 • Протокол за взето решение за прехвърляне на капитала на дружеството;
 • Договор за извършване на покупко-продажба на дялове между стар и нов собственик;
 • Декларации по образец за отсъствието на осигурителни и трудови възнаграждения;
 • Протокол от новия собственик на дружеството;
 • Изготвяне на нов учредителен акт с отразените промени върху собствеността;
 • Декларация за истинността на обстоятелствата;
 • Нотариално заверен образец от подписа на новия управител;

Ако не можете да се справите с процедурата по продажба на фирма, то тогава не се колебайте да се обърнете към нас. Ние ще ви помогнем, като изготвим всички документи и отговорим на всички правни изисквания. За повече информация можете да позвъните на телефоните ни или да пишете на нашата електронна поща. Персоналът ни ще бъде така любезен да отговори на запитванията ви.

Продажба на предприятие

Друг вариант за продажба на фирма, е прехвърляне на търговско предприятие. Тук трябва да знаете, че при продажбата на капитала, която описахме по-горе, задълженията и правата на дружеството си остават непокътнати. Това е така, тъй като фирмата е индивидуално лице.

При прехвърляне на търговско предприятие обаче, нещата стоят по-различно. В този случай, цялото имущество на фирмата, задълженията и правата, се делегират на друга фирма. В този ред на мисли, продажбата на предприятие е по-сложна, отколкото прехвърлянето на капитал.

Важно е да се знае, че ако предприятието притежава недвижими имоти, е задължително и вписване в имотния регистър, което отделно може да забави процедурата по продажбата.

Тук са нужни гаранции за кредиторите на фирмата, а именно хората, на които дружеството дължи нещо. Едно от изискванията за прехвърляне на търговско предприятие, е новата фирма да управлява поотделно собственото си предприятие и новополученото за срок от шест месеца.

Разликата между прехвърляне на капитала и продажба на предприятие е, че при второто старата фирма става собственост на нова, която поема пълните права и задължения. Това има както своите плюсове, така и недостатъци, тъй че е добре да помислите, кой е най-изгодния вариант за вас.

Що се касае до самото прехвърляне на предприятие, отново се иска договор за покупко-продажба и задължителна заверка от нотариус. Има и още някои документи, които ще опишем по-долу.

Какви документи са нужни за прехвърляне на предприятие?

Тук ще посочим задължителните документи за вписването на продажбата на предприятието в Търговския регистър. В следващите редове ще посочим основният пакет от документи, но в процес на прехвърлянето може да бъдат изискани и други. Ето и какво трябва да предоставите в ТР:

 • Заявление по образец В1;
 • Нотариално заверен договор за продажба на търговско предприятие;
 • Декларация по член 264, ал. 1 от ДОПК и нотариално заверен подпис на продавача;
 • Декларация по член 16, ал. 2 за липса на задължения към служителите;
 • Протокол от проведеното Общо събрание;
 • Удостоверение по член 77 от ДОПК;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, ако документите са предадени от пълномощник;
 • Документ за платена държавна такса;

Такси за продажба на фирма

Има няколко такси, които трябва да бъдат платени, когато фирмата се продава / прехвърля. За самото вписване на промяната се дължи държавна такса от 30 лева, а ако документите се предат посредством електронен подпис – 15 лева.

Дължат се и нотариални такси, които зависят най-вече от дадените параметри по сделката, цената на дяловете и други, които съпътстват процедурата. Най-разумно е да бъдат подготвени поне 100 лева за разходите при нотариуса.

Какво да изберем – продажба на капитал или продажба на предприятие?

По-често срещаме продажбата на капитал, тъй като самата процедура, е сравнително по-бърза и не се изискват много документи. Най-често продажбата на дружествени дялове изисква срок до пет дни в Търговския регистър. Значително по-бавно се случват нещата, когато имаме продажба на търговско предприятие, тъй като там може да се наложи и вписване в имотния регистър. Така например, ако предприятието има недвижими имоти, то те подлежат на вписване в регистъра.

Разбира се, и двата варианта имат своите предимства и недостатъци, така че всеки може да реши сам за себе си. Ние сме готови да ви съдействаме, за да осъществите продажба на фирма, без да имате проблеми с подготвяне на документи, вписване в регистри, нотариални заверки и прочие.

Често задавани въпроси

Каква е държавната такса за прехвърляне на Е/ООД?

За вписване на промяната на фирмата в Търговския регистър, се дължат 30 лева, а при подаване на документи чрез електронен подпис, таксата е 15 лева.

За колко време се прави прехвърляне на фирма?

За продажба на капитала се изискват поне 5 дни, докато при продажба на търговско предприятие, процедурата може да се забави по-дълго време, в зависимост от параметрите по сделката.

Информация за автора

Contact Email Icon